Huvudmeny
Martin Hellström.

2016-10-04 13:00

Bok om tysk samtidslitteratur lyfter frågor om hållbar utveckling


Martin Hellström, prorektor och litteraturforskare, har gett ut en bok som kopplar tysk samtidslitteratur till hållbar utveckling.

bokomslag.

Vad handlar boken om?

– Den handlar om hur världen framställs utifrån sociala, kulturella och ekologiska aspekter. Jag och mina medförfattare har utgått från det som sägs i Brundtlandrapporten ”Vår gemensamma framtid”, där Gro Harlem Brundtland, förre statsministern i Norge och tidigare generaldirektör för WHO, definierar de olika aspekterna ekologiskt, ekonomiskt och socialt.

Varför ges boken ut?

– Det är ett konferensband som mynnar ut från den senaste av ett antal konferenser som jag och en forskarkollega till mig, Edgar Platen, anordnar sedan 18 år tillbaka. Vid konferensen som anordnades förra året behandlades olika frågeställningar där vi undersöker tysk samtidslitteratur. Med tanke på Högskolans i Borås hållbarhetsprofil hade vi valt att förlägga konferensen här. Några av de föredrag som hölls har nu publicerats i den här boken.

Vem vänder sig boken till?

– Den vänder sig till vetenskapssamhället, det vill säga studenter och forskare som sysslar med samtidslitteratur.

Du har bidragit med ett kapitel i boken. Vad handlar det om?

– Jag har gjort en jämförelse mellan två böcker av Elfriede Jelinek, som fick Nobelpriset i litteratur 2004: ”Oh Wildnis, oh Schutz vor ihr”, 1985, och ”Winterreise”, 2011, Utgångspunkten är hur hon framställer omvärlden före och efter Brundtlandrapporten, 1987, där jag visar att hon egentligen oavsett den rådande politiska debatten faktiskt ägnade sig åt dessa frågor, som till exempel bevarandet av naturen, inte som ett intresse för miljöaktivister, utan ett intresse för skogsägare, som säger att de vill bevara skog, men gör det utifrån ett rent ekonomiskt intresse. Titeln på mitt kapitel ”Spiel mir das Lied vom Tod – Sustainable Writing bei Elfriede Jelinek” anspelar på att även kultur och konst är en del i rådande kapitalistiska förhållanden, de står inte utanför och betraktar omvärlden, de tar inte ställning emot, utan är en del i rådande processer.

Konferensbandet ”Umwelt – sozial, kulturell, ökologisch, Zur Darstellung von Zeitgeschichte in deutschsprachiger Gegenwardsliteratur” (Omvärlden –  socialt, kulturellt, ekologiskt, en tidsbeskrivning av tyskspråkig samtidslitteratur) är utgivet tillsammans med medförfattarna Edgar Platen och Linda Karlsson Hammarfelt, 2016. Förlag: Iudicium Verlag, München.

Text: Solveig Klug
Foto: Klas Svensson, mimbild