Huvudmeny
Sjukhusmiljö

2016-10-10 11:05

Boråsforskare del av uppmärksammat projekt


Isabell Fridh, forskare i vårdvetenskap vid Högskolan i Borås, är en av flera forskare som deltagit i ett uppmärksammat forskningsprojekt vid Sahlgrenska akademin i Göteborg. Hennes forskning visar att existentiell oro är det som besvärar många sjukhuspatienter mest av allt.

Nyligen släpptes resultaten från ett omfattande och flerårigt forskningsprojekt vid Sahlgrenska akademin i Göteborg. Resultaten visar bland annat att vården är ojämlik när det kommer till smärtupplevelser. Kvinnor behöver uppleva mer smärta jämfört med män för att det ska noteras i patientjournalen. Denna del av forskningsresultaten har synts flitigt i medier på sistone.

Isabell Fridh

Isabell Fridh ingick i forskningsprojektet vid Sahlgrenska och är försteförfattare till den vetenskapliga artikeln ”Extensive human suffering: a point prevalence survey of patients' most distressing concerns during inpatient care”. Artikeln bygger på forskningsresultat från projektet.

– Vi ville ge en bild av akutsjukvården idag. Allt fler blir äldre, allt fler vårdas längre på sjukhus och antalet vårdplatser blir färre. 700 inlagda patienter fick svara på frågan: Vad besvärar dig mest just nu?

Saknas stöd vid befogad oro inför döden

Det visade sig att patienterna inte bara led av symptom som smärta och andnöd utan även av existentiell oro. De oroade sig för hur framtiden skulle bli för dem själva och hur det skulle gå för nära och kära. Många funderade på döden och visste att deras tid var utmätt. I en uppföljning framkom det att nästan en femtedel av patienterna i studien hade avlidit inom ett år.  

– Slutsatsen är att patienter som vårdas på akutsjukhus är svårt sjuka, medelåldern är hög och många är i behov av planering för palliativ vård. Dessutom behöver patienterna få möjlighet att ventilera sin existentiella oro. Det kräver vårdpersonal som är lyhörd och som har tid att samtala med patienterna. Så är det inte alltid på sjukhus idag, säger Isabell Fridh.

Har ni haft genusglasögon på er även i den här studien?

– Nej, det var inte vårt fokus i denna delstudie. Men skulle man analysera datainsamlingen på det sättet är det möjligt att man skulle kunna se skillnader i upplevd existentiell oro mellan könen. Det är inget jag vågar uttala mig om.  


Vill du veta mer? 

Läs om ojämlik syn på smärta i vården i Dagens Medicin 
Läs pressmeddelandet från Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet 
Läs mer om Isabell Fridhs forskning

Text: Rebecca Lindholm
Foto: Suss Wilén 
Porträtt: Henrik Bengtsson