Huvudmeny
Detaljer på mötesbord; penna, papper och glasögon

2016-10-06 15:30

Budgetpropositionen presenterades för styrelsen


Rektor Björn Brorström presenterade vid dagens styrelsemöte den kommande budgetpropositionen. Han betonade särskilt förslaget med utökade utbildningsplatser på lärarutbildningen och att eventuellt förlägga en del av de platserna i Skövde. – Frågan behöver utredas noga och ytterligare finansiering ordnas, säger han.

Dessutom påpekade Björn Brorström för styrelsen att regeringen planerar en kraftig ökning av basanslagen för forskning 2018, som ska ge en ökad tilldelning till mindre och medelstora högskolor.

Styrelsen informerades även om situationen på Ericsson, med företagets stora neddragningar i Borås, utifrån den kunskap som högskolan har i nuläget. Högskolan följer utvecklingen.

Styrelsen beslutade också enligt förslagen angående rektorstillsättning, enledigandet av prorektor Martin Hellström och tillsättningen av Jenny Johannisson som tillförordnad prorektor.

Läs mer

Jenny Johannisson blir tillförordnad prorektor

Prorektor avslutar sitt uppdrag på Högskolan i Borås

Förslag till förnyad anställning för rektor

Text: Anna Kjellsson
Foto: Ulf Nilsson