Huvudmeny
Vårdmiljö

2016-10-28 08:00

De går till botten med sjukskrivningarna


Sjukskrivningar är vanligt inom vården. Men vad är det som gör att man blir sjuk respektive håller sig frisk? Och påverkas sjukskrivningsantalet om chefen har god kompetens i hälsofrämjande ledarskap? Det ska ett nytt forskningsprojekt undersöka.

Forskare från Högskolan i Borås, Göteborgs universitet och KTH ska ta reda på vad som ligger bakom sjukskrivningsproblematiken inom vården. Satsningen sker i samarbete med Västra Götalandsregionen.

Enkelt förklarat innehåller forskningsprojektet två delar, A och B. Den ena halvan studerar flexibilitet och kontrollbetingelser, alltså hur arbetsförhållanden påverkar sjukskrivningar, chefs- och personalomsättning.

– Sjukskrivningar kostar inte bara pengar för samhället, arbetsgivaren och den enskilda personen utan innebär också ett lidande för varje individ. Det känns därför viktigt att vara med och föra forskningen inom området framåt, säger Sara Larsson Fällman, doktorand vid Högskolan i Borås och projektledare för del A.

Effekter av chefsutbildningar

Den andra projekthalvan fokuserar på chefsarbete. Forskarteamet ska ta reda på vad det betyder för en arbetsplats om chefen har genomgått en hälsofrämjande ledarskapsutbildning, och om effekterna av den kan avspeglas i sjukskrivningsdata.

Visste du att sjukpenningtalet i samhället har ökat med nära 80 procent sedan 2010?

Källa: Försäkringskassan (2016)

– Genom ökad kunskap kan vi skapa bättre förutsättningar för att bygga hållbara organisationer. Arbetet ska spridas genom kunskapsåterföring till uppdragsgivaren, samt via arbetsvetenskapliga konferenser och vetenskapliga publikationer, säger Cecilia Ljungblad, forskare vid Högskolan i Borås och projektledare för del B.

Satsning på 4,5 miljoner kronor

Forskningsprojektet tilldelades nyligen 4,5 miljoner kronor av Centrum för välfärdsstudier vid Högskolan i Borås.

 

Kontaktpersoner

Sara Larsson Fällman, tfn: 033-435 4733 eller e-post: sara.larsson@hb.se
Cecilia Ljungblad, tfn: 033-435 4707 eller e-post: cecilia.ljungblad@hb.se

Medarbetare delprojekt A

Sara Larsson Fällman, doktorand, Högskolan i Bors (projektledare)              
Lotta Dellve, professor, Göteborgs universitet                                    
Linda Åhlström, universitetslektor, Göteborgs universitet                
Göran Jutengren, universitetslektor, Högskolan i Borås                      

Medarbetare delprojekt B

 Cecilia Ljungblad, universitetslektor, Högskolan i Borås (projektledare)       
Andrea Eriksson, doktor i folkhälsovetenskap, KTH                            
Lotta Dellve, professor, Högskolan i Borås                                          
Agneta Kullén Engström, universitetslektor, Högskolan i Borås       
Göran Jutengren, universitetslektor, Högskolan i Borås                    

Text: Rebecca Lindholm
Foto: Anna Sigge