Huvudmeny
FN:s 17 globala hållbarhetsmål.

2016-10-14 08:00

Högskolan tar initiativ till samverkan kring hållbarhetsmål


Högskolan i Borås vill samverka med andra aktörer i regionen för att utveckla en förståelse för FN:s globala mål och regionens mål för hållbar utveckling. Därför arrangerar man nu ett seminarium på temat ”En hållbar region” och bjuder in intresserade aktörer i regionen, från både offentlig verksamhet, organisationer och näringsliv.

I en paneldebatt som kommer att genomföras finns representanter för näringslivet, Borås stad, forskningsinstitut och Högskolan i Borås:

  • Björn Brorström, rektor för Högskolan i Borås
  • Catrin Virfalk, koncernchef, Speed Group, Borås
  • Hanna Lassing, VD, Kanico, Borås
  • Heidi Ström, HR-chef, Södra Älvsborgs sjukhus, SÄS
  • Helena L. Nilsson, miljöchef och stf. regionutvecklingsdirektör, Västra Götalandsregionen
  • Marianne Grauers, divisionschef, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
  • Ulf Olsson, kommunstyrelsens ordförande, Borås stad

Björn Brorström, som har initierat seminariet förklarar varför han vill se ett engagemang från så många olika parter som möjligt:

– Vi tar tagit initiativ till att samla företrädare för olika organisationer för att få veta mer om hur hållbarhetsarbetet bedrivs och vilka utmaningarna är. Jag hoppas att seminariet kommer att vara inspirerande för det fortsatta arbetet med att hantera de stora samhälleliga utmaningarna och leda till ett ökat erfarenhetsutbyte.

Hur ser det fortsatta arbetet ut efter detta seminarium? 

– Seminariet och de diskussioner som kommer att föras får visa på vilket sätt som det fortsatta samarbetet kan bedrivas. Givetvis kommer vi att fortsätta att ta initiativ till möten.

Seminariet vänder sig till alla som är intresserade av frågor kring hållbar utveckling i regionen och som vill veta hur näringsliv och offentlig verksamhet förhåller sig till hållbarhetsmålen.

Datum och plats

Datum: 20 oktober 2016 (anmälan senast 17 oktober)

Sal: M402, Högskolan i Borås, Akademiplatsen 1, Borås

Mer information

Läs mer om seminariet ”En hållbar region” 

Björn Brorström, rektor
E-post: bjorn.brorstrom@hb.se
Mobil: 0709-453470 

Birgitta Påhlsson, samordnare för hållbar utveckling vid Högskolan i Borås
E-post: birgitta.pahlsson@hb.se
Mobil: 0733-565424

Text: Solveig Klug
Bild: Sida 
Foto: Anna Sigge