Huvudmeny

2016-10-20 09:20

Hur påverkas vårdpersonal av den nya aktiva patienten?


Vad innebär det egentligen för vårdpersonalen att patienten blir mer och mer aktiv i sin vårdprocess? Det ska forskare från Högskolan i Borås och Karlstads universitet ta reda på i ett nytt projekt.

Patientinvolvering som arbetssätt innebär att patienten är mer aktiv i sin egen vårdprocess. I dag har patienten större möjlighet att skaffa sig kunskap och bli mer involverad, bland annat genom att själv söka svar på sina frågor via internet, och på så vis ha ett helt annat utgångsläge i sin kontakt med sjukvården. Involvering kan även innebära att patienten engageras i att bidra med förbättringsidéer och att aktivt samskapa nya vårdprocesser och rutiner tillsammans med vårdpersonal.

Nicklas Salomonson– I projektet ska vi studera införandet av patientorienterade arbetssätt i svensk sjukvård. Fokus kommer ligga på hur personalen, främst läkare och sjuksköterskor, förhåller sig till det nya arbetssättet. Särskild vikt kommer att läggas på hur de nya arbetssätten utmanar etablerade föreställningar, identiteter och logiker i sjukvården, och därmed påverkar de anställdas arbetsförhållanden och yrkesroll. I sådana här situationer ställs många viktiga frågor om kontroll, kunskap, inflytande och makt på sin spets, säger Nicklas Salomonson, bitr. professor i företagsekonomi vid Högskolan i Borås.

Patientinvolvering har under det senaste decenniet vuxit sig starkt inom svensk och internationell sjukvård. Och det har gjorts en del forskning på det, men oftast utifrån ett okritiskt patientperspektiv.

– Genom att lyfta fram arbetet med att praktiskt genomföra patientinvolvering bidrar projektet till att berika och nyansera bilden av vad patientinvolvering innebär. Förståelsen för vilka konsekvenser som det har för de anställda är begränsad, och detta vill vi titta närmare på.

Ett samarbete inom tjänsteforskning

Nicklas Salomonson har tillsammans med Per Echeverri och Markus Fellesson från Karlstads universitet beviljats 3 miljoner kronor från Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) för projektet ”Patientinvolvering som idé och organisatorisk praktik”.

– Jag har under flera år samarbetat med forskare från Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet, vilket är ett av världens ledande forskningscenter när det gäller tjänster. Detta möjliggör unika kontakter med såväl praktiken som forskare, både nationellt och internationellt. Samarbetet mellan våra lärosäten ser vi som en styrka.

Även om projektet riktar in sig på sjukvården kan resultatet användas inom andra samhällssektorer.

– Vi ser att dessa frågor inte bara rör dem som arbetar i vården utan gäller även tjänstearbete i allmänhet. Det blir allt vanligare att organisationer involverar sina kunder/användare i arbetet med att utveckla och bedriva sin verksamhet. Detta förklaras ofta med ökade krav på att anpassa verksamheten till kundernas behov och de värden som kan skapas genom att kunden ställer sin tid, arbetskraft och kunskap till verksamhetens förfogande. Vi vill genom projektet öka förståelsen för hur villkoren för personintensivt, professionsbaserat servicearbete formas och omgestaltas genom relationen till kunden/brukaren.

Läs mer

Mer om Nicklas Salomonson

Text: Annie Klasén
Foto: Henrik Bengtsson och Colourbox