Huvudmeny

2016-10-11 17:00

Skräpkorgar tas bort i undervisningssalar


Nu går arbetet på högskolan med att bli bättre på avfallssortering in i nästa steg – skräpkorgarna i ett antal föreläsningssalar tas bort.

Skräpkorgarna tas bort som ett försök att minska mängden osorterat avfall. Elias Regelin, handläggare för hållbar utveckling, förklarar mer:

– Vi som studerar och arbetar på Högskolan i Borås behöver bli bättre på att sortera vårt avfall. Matavfall och förpackningar hamnar idag ofta i de stora skräpkorgar som står inne i varje föreläsningsal. Detta avfall går sedan till förbränning, vilket är ett slöseri med resurser. Utanför biblioteket finns det till exempel en jättefin miljöstation som knappt används, för att det oftast är närmare till en skräpkorg. Vi testar därför att ta bort skräpkorgarna i en rad föreläsningsalar, samtidigt som vi förbättrar möjligheten att sortera avfallet i korridoren utanför.

Berörda ombeds alltså att ta med sig sitt avfall och sortera detta i närmaste avfallsmöbel.

De föreläsningssalar som berörs finns i korridorerna E6, D5, D3 och A4. Även Sparbankssalen berörs. Försöket pågår från slutet av oktober till och med januari.

Anslag med information om avfallhanteringen kommer att sättas upp i berörda salar. Möbler för avfallssortering finns utplacerade i de korridorer som berörs samt utanför Sparbankssalen på plan 3. Utanför Sparbankssalen på plan 2 hänvisas man till den möbel som finns i Vardagsrummet.

Frågor och förslag

Har du frågor, klagomål eller förslag kring högskolans avfallshantering eller andra delar av vårt miljöledningssystem? Dessa tas gärna emot via ett formulär på webben.  

Formulär för att rapportera avvikelser och lämna förbättringsförslag

Text och foto: Solveig Klug