Huvudmeny

2016-10-27 13:56

Toppforskare besökte Bibliotekshögskolan


Tidigare i veckan besöktes Bibliotekshögskolan av professor Lisa Given, ordförande i den internationella föreningen Association for Information Science & Technology (ASIS&T). Under sitt besök föreläste hon för forskarkollegor och doktorandstudenter om sin forskning och om kvalitativa metoder.

– Det är fantastiskt att få träffa kollegor och studenter från andra delar av världen! Det är alltid bra med nya perspektiv och input från personer som forskar om andra saker inom samma fält, berättar hon.

Fakta Association for Information Science & Technology (ASIS&T)
ASIS&T är en organisation som samlar forskare och yrkesverksamma inom det informationsvetenskapliga fältet. ASIS&T:s syfte är att hitta nya och bättre teorier, tekniker och teknologiska hjälpmedel för att förbättra tillgängligheten till information.
Till ASIS&T:S webbplats.

Åsa Söderlind, biträdande chef för Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås, instämmer i det Lisa säger om utbyten.

– Våra forskare har ett omfattande nätverk av internationellt verksamma och inom sina respektive områden också ledande forskarkollegor. Det är oerhört värdefullt både för våra doktorander och för våra seniora forskare att få ta del av deras forskning genom gästseminarier och medverkan i doktorandkurser. Det bidrar i hög grad till att skapa den internationella forskningsmiljö vi eftersträvar.

Lisa GivenLisa Given, finns det något här på Bibliotekshögskolan som du tycker är extra intressant?

– Det finns en ganska stor grupp forskare här som håller på att kartlägga olika informationssystem med bibliometri, och det är ju egentligen tvärtemot vad jag själv håller på med i min forskning. Det är både spännande och givande att få träffa och prata med forskare som belyser helt andra aspekter än jag själv.

Läs mer

Läs mer på Lisa Givens egen webbplats. (extern länk)

Text och bild: Helen Rosenberg