Huvudmeny

2016-10-20 09:40

Vilka faktorer ligger bakom hög personalomsättning i vården?


Göran Jutengren, universitetslektor vid Högskolan i Borås och disputerad i psykologi, har ett spännande forskningsprojekt på gång tillsammans med kollegor från KTH och Göteborgs universitet. Vi hörde av oss för att få veta mer.

Göran JutengrenHej Göran, vad är det ni ska studera?

– Vi kommer att titta på olika kombinationer av individuella faktorer och organisatoriska krav och resurser i vårdorganisationer för att se hur dessa hänger ihop över tid med personalomsättning och intention att avsluta sin anställning.

Hur skiljer sig ert

forskningsprojekt från liknande projekt?

– Man vet idag inte så mycket om samspelet mellan individuella och organisatoriska faktorer som kan mildra de negativa effekterna av de krav som vårdpersonalen arbetar under.

Vilka effekter hoppas du på?

– Idag är det många arbetsgivare inom vårdsektorn som funderar på hur de ska få sin personal att stanna kvar i sina anställningar. Vi hoppas att kunna ge en del goda råd till dem när projektet är genomfört.

Projektet som heter ”Hur intention att sluta och personalomsättning prediceras av och interagerar med organisatoriska krav och resurser, arbetsengagemang och hälsa” har tilldelats 3,4 miljoner kronor av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Forte. Göran Jutengren deltar i projektet på tio procent under tre år.

Läs mer om Göran Jutengrens forskning här

Text: Rebecca Lindholm
Foto: Privat