Huvudmeny

2016-09-29 08:30

Förslag till regeringen – perfekt för Re:textile


Naturvårdsverket har i veckan lämnat ett nytt förslag till regeringen för en mer hållbar produktion och konsumtion av textilier. Projektet Re:textile vid Science Park Borås arbetar redan mot flera av punkterna i förslaget. "Det överensstämmer perfekt med vårt arbete", säger Adrian Zethraeus, projektledare för Re:textile.

Naturvårdsverket konstaterar i sin rapport att textil- och modeindustrin är en av världens mest resursintensiva och förorenande branscher. Förslagen kring hur textilkonsumtion och -produktion kan bli mer hållbar ges i fyra punkter. En av punkterna handlar om stöd till hållbara affärsmodeller. Detta arbetar redan projektet Re:textile med.

– Vi är unika i vårt arbete och vår forskning kring re-use och re-design då det är kopplat till ekonomisk bärighet. Vi samarbetar dessutom med kedjeföretag och entreprenörer. En annan unik sak är att vi fokuserar på verkstad – att verkligen göra grejer, säger Adrian Zethraeus.

Adrian Zethraeus

Projektet är finansierat av Västra Götalandsregionen samt Boråsregionen - Sjuhärads kommunalförbund och drivs i samverkan mellan Science Park Borås, Marketplace Borås samt flera organisationer, företag och entreprenörer i Västsverige. Inte minst de textila leverantörerna ses som en tillgång i projektet.

– I regionen finns många företag som arbetar med textila processer som med lite kreativitet kan användas för att ge plagg ett nytt liv. Det kan handla om tryck, brodyr, färgning och sömnad. Vi ser även digitalisering som en nyckel för att skapa resurseffektiva affärskoncept.

Re:textile bedriver både forskning och arbetar i konkreta projekt för att undersöka den kommersiella gångbarheten inom re-design. Det görs utifrån tre aspekter:

  • Hur man designar för en cirkulär ekonomi exempelvis med hållbara material och hållbarhet rent stilmässigt.
  • Hur man kan sälja tjänster eller koncept för återanvändning exempelvis företag som uppdaterar eller lagar plagg.
  • Re:design Factory som gör pilottester på re-designade plagg  i samarbete med allt från stora kedjeföretag till små entreprenörer, producenter och leverantörer i regionen.

– Vi arbetar också med att sprida budskapet för att öka medvetenheten hos konsumenterna. Något Naturvårdsverket också föreslår till regeringen, säger Adrian Zethraeus.

Läs mer

Om Re:textile (Extern länk)

Naturvårdsverkets pressmeddelande och rapporten ”Förslag om hantering av textilier – Redovisning av regeringsuppdrag”  (Extern länk)

Text och porträttbild: Anna Kjellsson
Bild: Re:textile