Huvudmeny
Rektor Björn Brorström

2016-09-06 15:19

892 dagar senare – med sikte mot 2025


8-9 december bjuder rektor in samtliga medarbetare vid Högskolan i Borås för en lunch till lunch-aktivitet under rubriken ”892 dagar senare – med sikte mot 2025”. Rektor Björn Brorström svarar på några frågor om dagen.

Hej Björn! 8-9 december i år vill du samla alla högskolans medarbetare för en gemensam personalaktivitet. Vad är syftet med dagarna?

– Syftet är att alla på högskolan, oavsett befattning eller vilken enhet vi tillhör, ska få träffas över gränserna och att alla får ta del av samma diskussioner och får en gemensam bas att stå på. Det är viktigt att vi tillsammans pratar om vart vi vill och vart vi är på väg. Nu när alla börjar landa i sina roller och de nya strukturer som kom med omorganisationen är det dags att vi ordentligt och tillsammans riktar blickarna framåt.

– Dagarna kommer att bestå av en blandning av konkret nyttiga saker och saker som är nyttiga på ett lite annat sätt. Men det viktiga är att vi alla kommer att få höra på samma budskap, om hur vi arbetar i förändring, vilka visioner vi har som högskola och inom de olika akademierna.

Rubriken för den högskolegemensamma aktiviteten är ”892 dagar senare – med sikte mot 2025”. Vad betyder egentligen det?

– Den 8 december i år var det 892 dagar sedan vi genomförde vår mycket omfattande omorganisation, då vi slog samman sex institutioner till tre akademier och verksamhetsstödet samlades. Det var förändringar som jag uppfattar som mycket viktiga för högskolans fortsatta utveckling.

– De visioner som målas upp i vårt visionsdokument har inte tidssatts, men när det kommer till hur högskolans campus rent fysiskt ska växa har vi talat om ”Campus 2025”. Den fysiska plats som campus utgör vill vi givetvis fylla med just det innehåll som målas upp i visionsdokumentet. Den här dagen är ett sätt att samla oss i arbetet för att vara ett lärosäte med kompletta akademiska miljöer, som sätter studentens lärande i centrum.

Varför är det viktigt att jag som medarbetare prioriterar de här dagarna framför annat?

– Det här är en grej som är lite ”once in a life time” – det är väldigt sällan som alla vi som arbetar på högskolan ses. Om man bortser från våra olika roller och tillhörigheter på olika håll, så har vi gemensamt att vi är medarbetare på Högskolan i Borås. De här dagarna handlar om högskolan som arbetsplats, och i den aspekten jobbar vi ju alla för samma sak.

– Med all respekt för att man har mycket att göra, så tror jag verkligen att det är viktigt för vår gemensamma arbetsplats att alla prioriterar detta. Jag är övertygad om att det här evenemanget kommer att vara givande för den enskilda individen, och för högskolans verksamhet hoppas jag verkligen att man kan hitta tid i sin kalender för det här.

Anmäl dig till den högskolegemensamma aktiviteten här

Text: Helen Rosenberg

Bild: Tobias Davidov