Huvudmeny
Anita Pettersson

2016-09-14 08:00

Återvinner slam för en hållbar miljö


Anita Pettersson vill skapa en mer hållbar miljö genom att återanvända det som redan finns. Den 30 september tävlar hon i Forskar Grand Prix Borås.

– I min forskning tittar jag på termisk behandling av avfall, alltså förbränning eller förgasning av material. Mitt fokus just nu är på återvinning av material ur restproduktion, till exempel zink eller fosfor. 

Anita Pettersson är, förutom docent i energiteknik, även ansvarig lärare för det internationella masterprogrammet i resursåtervinning, vilket gör att hon behöver ha koll på många delar inom materialåtervinning. Men i hennes egen forskning studerar hon just nu det livsviktiga näringsämnet fosfor, som hon har varit intresserad av länge.

– Det går i vågor – just nu är det populärt att studera fosfor, men jag började titta på fosfor från slam redan som doktorand.

Projektet fosforåtervinning

I dag handleder Anita en doktorand tillsammans med Borås Energi och Miljö AB, som Anita Pettersson
Bor: Seglora
På fritiden: arbetar jag med mina hästar
Gör mig glad: mina barnbarn
Om jag inte vore forskare: skulle jag arbeta på ett energiföretag
Fiktiv drömmiddagsgäst: Nelson Mandela
fokuserar på fosforåtervinning från slam och andra material som till exempel jordbruksavfall. När man pratar om att återvinna fosfor, kan det antingen handla om att det ska gå tillbaka till industrin och bli produkter, eller ut som näringsämnen i åkermark. Fosfor används till olika produkter,  men konstgödsel är det absolut vanligaste.

– I metoden som vi tittar på vill vi skapa gödsel direkt, för att det ska bli så enkelt och billigt som möjligt. Det har tidigare tagits fram flera olika processer för fosforåtervinning, men de är alldeles för dyra, vilket leder till att det inte blir mer än ett forskningsprojekt. Fokus ligger därför på att hitta ett bra och enkelt sätt att direkt få gödsel, som är så ren att den inte tillför några föroreningar till marken.

Flera samarbeten

Anita är verksam i flera projekt, där samarbetspartners har en betydande roll.

– Vi har en hel del samarbeten med Borås Energi och Miljö AB. Jag hade en doktorand som blev klar nu precis innan sommaren som gjorde flera projekt knutna till deras verksamhet. Vi har också samarbete med bland annat Renova, ett ledande företag inom avfall och återvinning, som har byggt upp en pilotanläggning där våra studenter har arbetat med olika projekt. 

– Ett annat projekt som jag är delaktig i handlar om att ta tillvara på outnyttjade resurser i avfallsflygaska, där samarbetar vi tillsammans med Renova, Chalmers, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och IVL, Svenska miljöinstitutet. I projektet har vi gjort en analys av vad det finns för askor, vad det finns för metoder idag för att ta hand om askan och vad man kan göra i framtiden.

Högskolan i Borås är en av de största aktörerna på askor av den typen i Sverige.

– Vi har en stor forskargrupp med fokus på material och resursåtervinning. Vi har också en bra forskarmiljö och har producerat många doktorander de senaste åren, vilket är väldigt roligt, avslutar Anita med.

Läs mer

Mer om Forskar Grand Prix och alla tävlande

Mer om Anita Petterssons forskning

Lyssna på forskningspodden där Anita Pettersson pratar om hur vi ska ta tillvara på askan från avfallsförbränning 

Text: Annie Klasén
Foto: Suss Wilén