Huvudmeny
Bokstavsmönster för Days of Knowledge

2016-09-19 08:30

En hyllning av högskolans utbildning och forskning


19 oktober äger årets högtid Days of Knowledge rum – i år med ett internationellt tema. Bland eftermiddagens programpunkter finns bland annat en paneldiskussion kring hållbar design. För första gången delas också Sociala medier-priset ut under högtiden.

Days of Knowledge
Bakom dagen står Högskolan i Borås, Borås Stad, Sparbanksstiftelsen Sjuhärad och Swedbank Sjuhärad. Dagen är en avknoppning från Sparbanksstiftelsen Sjuhärads traditionella gala då de delar ut medel till idrott, kultur och utbildning i Sjuhärad. På kvällen arrangeras en tillställning för speciellt inbjudna gäster där Sparbanksstiftelsen Sjuhärad delar ut bidrag till forskningsprojekt samt Sociala medier-priset.

Det är tredje året i rad som Days of Knowledge arrangeras – en dag som firar den utbildning och forskning som bedrivs vid Högskolan i Borås.
– Hållbar utveckling har varit ett övergripande tema under de tidigare två åren, och finns med som en röd tråd även denna gång. Vi har i år valt att sätta ett större fokus på internationella frågor och dagen är en del av högskolans internationella vecka, säger Björn Brorström, rektor vid Högskolan i Borås.  

– Högskolan i Borås satsar på internationalisering. Vi vill att fler studenter och medarbetare reser ut och läser och verkar på andra universitet, och vi vill att fler studenter och medarbetare på lärosäten runt om i världen kommer hit. Det handlar om att utbyta erfarenheter och öka förståelsen för varandras förutsättningar och perspektiv. Internationalisering innebär ökad kvalitet i utbildning och forskning, och bidrar till en gynnsam och hållbar samhällsutveckling.

En av programpunkterna under dagen är en paneldiskussion kring hållbar design som modereras av Clemens Thornquist, professor vid Textilhögskolan. I panelen sitter Catarina Midby, Sustainability Manager på H&M samt Mariko Takahashi, internationell gästdesigner vid Textilhögskolan.

Internationella veckan
Internationella veckan äger rum 17-21 oktober. Fokus under veckan är att belysa vad Högskolan i Borås gör och kan göra i ett globalt samhälle. Läs mer om de aktiviteter som sker under veckan.

Globala Borås
Årets Days of Knowledge är en del av Globala Borås. Globala Borås är ett samarbete mellan Borås Stad, Borås Energi och Miljö, Boras Waste Recovery, Högskolan i Borås och biståndsmyndigheten Sida. Syftet med Globala Borås är att lyfta globala frågor på en lokal arena. Borås är den sjunde kommunen som har blivit utsedd till Global kommun av Sida och syftet med projektet är att fler ska intressera sig för globala frågor. Temat för Globala Borås är, Agenda 2030 – de nya hållbarhetsmålen, Miljö och klimat, Jämställdhet och Mänsklig säkerhet. Se hela programmet för Globala Borås.

Sparbanksstiftelsen Sjuhärads Sociala medier-pris
Sociala medier-priset på 100 000 kronor finansieras av Sparbanksstiftelsen Sjuhärad. De tidigare pristagarna är 2015: Brit Stakston, författare och digital expert, 2014: Lina Thomsgård, grundare av Rättviseförmedlingen och 2013: Joakim Jardenberg, internetstrateg och numera internetansvarig i Helsingborgs stad. Juryn består av representanter från Borås Stad, Högskolan i Borås, Sparbanksstiftelsen Sjuhärad och Borås Tidning.

Vinnaren av Sociala medier-priset föreläser

Nytt för i år är också att Sparbanksstiftelsen Sjuhärads sociala medier-pris delas ut under Days of Knowledge. Själva priset, som är på 100 000 kronor, delas ut under kvällens tillställning för speciellt inbjudna gäster, då Sparbanksstiftelsen Sjuhärad också delar ut bidrag till forskningsprojekt vid högskolan. Under eftermiddagen kommer, den ännu inte officiella, vinnaren att hålla en föreläsning.

Från och med 2016 är Borås Stad en av medarrangörerna för Days of Knowledge och Sociala medier-priset har därmed blivit en del av arrangemanget.

Under eftermiddagen delas också stipendier inom hållbar utveckling ut till studenter och medarbetare vid Högskolan i Borås.

  • Stipendium för examensarbete inom hållbar utveckling
  • Diplomering av kurser vid högskolan som har perspektivet hållbar utveckling integrerat i kursplaner och examinationsmoment
  • Stipendium för vidareutveckling av tidigare diplomerade HU-kurser

Se hela eftermiddagens program för Days of Knowledge (programmet ges på engelska). Eftermiddagen är öppen för alla.

Läs mer

Läs nyheten där årets bidragsmottagare vid Högskolan i Borås presenteras.

Text: Johanna Avadahl