Huvudmeny
Björn Brorström

2016-09-23 08:30

Förslag till förnyad anställning för rektor


Efter samråd med Högskolan i Borås styrelseordförande Roland Andersson, ställer sig Björn Brorström positiv till en fortsättning som rektor för högskolan när hans nuvarande period tar slut den 31 juli 2017.

Björn Brorström känner att han har ett starkt stöd i organisationen och att han vill fullfölja de förändringar som påbörjats vid högskolan, därför ställer han upp som rektor ytterligare ett och ett halvt år. Beskedet innebär att styrelseordförande vid högskolans kommande styrelsemöte den 6 oktober kommer att föreslå styrelsen att en hörandeprocess ska genomföras med Björn Brorström. Det föreslås också att en enklare hörandeprocess ska tillämpas, då Björn Brorström redan är känd av högskolans representanter och har en upparbetad relation med studentkåren.

Fakta
Björn Brorströms nuvarande anställning som rektor påbörjades den 1 augusti 2011 och avslutas 31 juli 2017. Anställning som rektor kan förnyas efter beslut av regeringen. Att hörande ska ske av lärare, övriga anställda och studenter är reglerat i Högskoleförordningen.

Om styrelsen beslutar att genomföra hörande med Björn Brorström ska detta ske under sista kvartalet av 2016 för att vara klart till styrelsens möte i december. Vid decembermötet ska då beslut om förslag till regeringen på att förnya Björn Brorströms anställning tas. Regeringen förväntas besluta i frågan tidigast under våren 2017.

– Det här kan framstå som en krånglig process men det är det normala förfarandet i tillsättning av rektorer, avslutar Roland Andersson.

Text: Johanna Avadahl
Foto: Patrik Svedberg