Huvudmeny
Högskolan i Borås

2016-09-02 16:05

Hallå där, Lennart Svensson!


Den 7 september är det premiär för Centrum för arbetsliv och vetenskaps första frukostseminarium. Lennart Svensson, professor i sociologi vid Linköpings universitet, delar då med sig under rubriken ”Hur ska forskare och arbetsliv samverka för att främja innovation?”.

Vad handlar seminariet om?

– Det handlar om hur företag och forskare kan lära tillsammans för utveckling och innovation. Det är en högaktuell fråga, eftersom vi står inför stora förändringar när det gäller teknik, konkurrens och arbetsmarknad.

Om Lennart Svensson
Lennart Svensson är professor i sociologi vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande och Avdelningen för pedagogik och sociologi, Linköpings universitet. Han har forskat inom olika områden: självstyrande grupper och medbestämmande, lokalt utvecklingsarbete, fackets arbetsformer, nätverk, projektarbete, partnerskap, arbetsplatslärande, interaktiv forskning, jämställdhet, rörlighet på arbetsmarknaden, med mera. Lennart Svensson är författare eller medförfattare till ett fyrtiotal böcker, bland annat Hållbart arbetsliv, Lärande utvärdering genom följeforskning, Partnerskap, Att äga, styra och utvärdera stora projekt.

Kan du ge ett exempel på hur forskningen kan stödja företagens utveckling?

– Det kan ske genom organisering av lärprocesser med hög delaktighet på olika nivåer och stöd till analys, utvärdering och strategiarbete. Forskare kan vara till hjälp i vissa situationer, men det kräver ett engagemang på alla nivåer i organisationen.

Varför ska man gå på seminariet?

– Är man intresserad av forskning och innovation ska man gå. Jag kommer att dela med mig av praktiska exempel som kan komma till nytta för både företag och akademi. Framförallt ska vi lära tillsammans om hur samarbete kan gå till.

Datum: 7 september, kl. 7:15–9:00  
Plats: A315, Högskolan i Borås (Ny lokal – gå via huvudentrén och direkt en trappa upp.) Dörrarna öppnas kl. 07:15 för kaffe/te, fralla, juice/frukt och seminariet börjar kl. 7:45.

Till anmälan

Text: Rebecca Lindholm