Huvudmeny

2016-09-23 08:00

Klart med tillförordnad stabschef


Anders Stenström är från och med den 12 september tillförordnad stabschef för de två nya stabsfunktionerna vid Högskolan i Borås.

Anders StenströmDet är de två stabsfunktionerna Rektors stab samt Forskning & Innovation som nu får en gemensam chef. Anders Stenström, controller vid Högskolan i Borås, har fått uppdrag som tillförordnad stabschef för de två funktionerna under en begränsad tid.

– Beslut om ny organisation fattades i mitten av maj och tiden har varit knapp för att rekrytera en chef. Tjänsten som stabschef kommer att utlysas externt men det är ännu inte fastlagt någon tidsplan för detta, säger Birgitta Alfraeus, HR-chef vid Högskolan i Borås.

Anders Stenströms uppdrag är tills vidare, dock längst till och med 31 juli 2017. Han har tillförordnandet på 40 procent och arbetar parallellt kvar som controller.

De två staberna är organisatoriskt samlade direkt under rektor, och i Rektors stab ingår bland andra controllers och samordnare. Funktionen Forskning & Innovation samlar Science Park Borås, Smart Textiles och Grants and Innovation Office (GIO).

Läs mer

Läs mer om de två stabsfunktionerna.

Håll utkik efter en kommande nyhet om den nya stabsfunktionen Forskning & Innovation.

Text: Johanna Avadahl
Foto: Suss Wilén (miljö) och Erik Wasselius (porträtt)