Huvudmeny
GroupWise adressfält.

2016-09-22 15:00

Kommer inte favoritadresserna upp i GroupWise?


Kommer inte favoritadresserna upp som förslag när du ska skicka mejl via GroupWise? Då kanske Favoritadressboken har kopplats ur.

Efter senaste uppgraderingen av GroupWise windowsklient version 2014 R2 så är inte adressboken Favoritadresser med när adresser namnkompletteras i adressfältet.

Om du har råkat ut för detta så kan du åter lägga till favoritadressboken, eller andra adressböcker som du har för den delen. Det gör du genom att:

  • Öppna adressboksfönstret genom att klicka på knappen Adressbok (Menyalternativ Verktyg - Adressbok)
  • I adressboksfönstrets meny väljer du ”Arkiv - Adressböcker i namnsökning”
  • Kryssa för de adressböcker som ska användas för namnkomplettering.

Du kommer också åt listan med adressböcker genom att skriva in en adress i adressfältet och sedan högerklicka på adressen. Då får du upp en meny där du kan välja ”Adressböcker i namnsökning”. Bocka där i de adressböcker du vill ha för namnsökning.

Text och foto: Solveig