Huvudmeny
Martin Hellström

2016-09-23 09:00

Prorektor avslutar sitt uppdrag på Högskolan i Borås


Prorektor Martin Hellström har ansökt om entledigande från sitt uppdrag som prorektor då han förväntas tillträda som rektor för Högskolan Väst från och med den 1 januari 2017. Vicerektor Jenny Johannisson föreslås få uppdraget som tillförordnad prorektor.

Styrelsen vid Högskolan Väst lämnade i början av sommaren ett förslag till regeringen att anställa Martin Hellström som rektor för Högskolan Väst från och med 1 januari 2017. Martin Hellströms uppdrag som prorektor och ställföreträdande rektor vid Högskolan i Borås löper till och med den 31 juli 2017. I väntan på beslutet från regeringen har Martin Hellström valt att be om entledigande från sitt uppdrag från och med den 7 oktober 2016.

– Jag har av privata skäl valt att flytta till Trollhättan redan nu, då min son började gymnasiet där i augusti. Därför har jag också valt att avsluta mitt uppdrag som prorektor i Borås vid ett tillfälle där högskolans styrelse på ett ordinarie styrelsemöte har möjlighet att fatta ett beslut om min efterträdare. Jag kommer under hösten att avsluta mina projekt i Borås samt lämna över till min efterträdare, säger Martin Hellström.

– Det har varit en spännande och givande tid som prorektor på Högskolan i Borås, och jag är tacksam och stolt över att ha varit en del i lärosätets utveckling de senaste åren.

Högskolan i Borås styrelse förväntas vid styrelsemötet den 6 oktober att besluta om att entlediga Martin Hellström från hans uppdrag.

Vid samma styrelsemöte föreslås också styrelsen att utse Högskolan i Borås nuvarande vicerektor Jenny Johannisson till tillförordnad prorektor och därmed också till ställföreträdande rektor. Detta uppdrag föreslås gälla från och med den 7 oktober 2016 och längst till och med 31 juli 2017.

Text: Johanna Avadahl
Foto: Suss Wilén