Huvudmeny

2016-09-21 14:29

Riksarkivet - sök i arkiven


Söktjänst för Riksarkivets digitala arkiv, register och databaser samt information om arkiv och arkivinstitutioner i Sverige.

Papper coh penna

Söktjänsten består av delarna Nationell Arkivdatabas samt SVAR, Digitala forskarsalen. Båda tjänsterna är värdefulla redskap för släktforskare.

I Nationell Arkivdatabas (NAD) kan du söka information om arkiv i Sverige. Nationell Arkivdatabas tillhandahåller ett nationellt arkivbildarregister med arkivhänvisningar, register över arkivinstitutioner med kontaktuppgifter samt hjälpdatabaser för topografisk indelning och förvaltningshistorik.

I SVAR, Digitala forskarsalen kan du forska och göra anpassade sökningar i Sveriges största samling av digitaliserade arkivhandlingar och ett flertal olika databaser. Det finns ca 90 miljoner publika bilder (motsvarar ca 154 miljoner sidor). 

Det är möjligt att samtidigt söka i Nationell Arkivdatas och SVAR, Digitala forskarsalen.
För att använda söktjänsterna måste du befinna dig på campus då avtalen inte medger tillgång hemifrån.