Huvudmeny

2016-10-03 13:03

Seminarium som bjuder på ny innovationspalett


Den 6 oktober är det dags för CAV:s seminarium ”Vad kan man ha innovationer till?” Johanna Nählinder, lektor i industriell organisation vid Linköpings universitet, inleder seminariet. Hennes forskning handlar om innovationer och entreprenörskap där vi inte är vana att se dem: i offentlig sektor, hos kvinnor, hos konsthantverkare.

Vad kommer din föreläsning handla om?
– Innovationer, och närmare bestämt innovationer i offentlig sektor. Vi är så vana att betrakta innovationer som något som förekommer framförallt i industrin, och det är en bild som jag kommer att utmana.Johanna Nählinder

Varför är vi ovana vid innovationer i offentlig sektor, hos kvinnor, hos konsthantverkare?
– Vi tenderar att fokusera på de stora, forskningsbaserade innovationerna och missar då de små, vardagsnära innovationerna. I kombination med att ordet innovation sammanknippas med industrin är det många innovationer som hamnar i periferin. Just därför ser vi inte mycket om kvinnliga innovatörer (eftersom de ju är underrepresenterade i industrin – medan de är överrepresenterade i offentlig sektor). Konsthantverk blir då ett ställe där vi absolut inte letar för innovation: det är en kvinnlig sektor och det ligger långt från industrin.

Vad hoppas du att besökarna får med sig från seminariet?
– Jag hoppas att besökarna kommer att få med sig en annan innovationspalett: att man ska börja se innovationerna i sin egen verksamhet, och börja reflektera över vad som krävs för att stödja innovativitet och hur ordet används i den egna organisationen: vad är det man vill uppnå genom att prata om innovation?

Förutsättningar för att göra Borås innovativt

Innovationsplattform Borås är med och företräder arbetslivet. Carola Samuelsson är projektledare för Innovationsplattform Borås:

Carola SamuelssonVad kommer Innovationsplattform Borås prata om på seminariet?
– Vi kommer att berätta om varför Innovationsplattformen finns och hur vi ska försöka bygga förutsättningar och strukturer för ett innovativt Borås. Vi kommer att fokusera på projekt som pågår och hur vi stöttar dessa.

– Plattformen kommer att ha en "mäklande" roll mellan exempelvis forskning, praktik, näringsliv och civilsamhälle.

Vad hoppas du att besökarna får med sig från seminariet?
– Vi hoppas vi kan ge besökarna kraft och mod att arbeta tillsammans över alla möjliga och omöjliga gränser! Vi hoppas många vill börja bygga broar över alla möjliga och omöjliga gap, glapp och mellanrum. 

Välkommen till seminariet!

Datum: 6 oktober, kl. 14:00-17:00
Plats: C203, Högskolan i Borås

Anmäl dig här

Seminariet är öppet för medlemmar i CAV och anställda vid Högskolan i Borås. 

 

Text: Anna Kjellsson
Bild: Privat