Huvudmeny
Studenter skriver tentamen.

2016-09-08 09:30

Skärpning kring tentamen från och med i höst


Från och med höstterminen skärper högskolan tillämpningen av de regler som gäller vid tentamen och anmälan till tentamen.

Varför görs detta? Agneta Karlsson, tentamensansvarig på Studentcentrum, förklarar:

– Vi från Studentcentrum vill uppmärksamma studenterna på de regler som finns för tentamen och tentamensanmälan.  Reglerna finns till för att skapa rättsäkerhet och arbetsro vid tentamen. Från och med i höst kommer vi att följa de regler som gäller vid Högskolan i Borås, men vara betydligt striktare med vilka skäl som leder till möjlighet för sen anmälan. Vi har också förtydligat och förbättrat anmälningsprocessen.

Förändringar i anmälningsprocessen

  • Anmälningsmodulen har förbättrats så att det inte ska gå att avanmäla sig av misstag
  • Bokningen av tentamenslokal görs utifrån det antal studenter som anmält sig i tid
  • Informationen på webbsidan har uppdaterats och lyfter tydligt fram de regler som gäller för anmälan till tentamen

Högskolans regler för tentamen

  • Studenten ska anmäla sig till tentamen senast 7 dagar före tentamenstillfället. Anmälan görs i Ladokportalen.
  • Den student som inte har kunnat anmäla sig på grund av tekniska problem ska vända sig till Studentexpeditionen och göra en sen anmälan och blir då insläppt 30 minuter efter det att tentamen börjat. Detta gäller i mån av plats i tentamenslokalen.

Läs mer

Läs mer om högskolans regler för tentamen

Ladokportalen

Text: Solveig Klug
Foto: Patrik Johäll