Huvudmeny

2016-09-01 14:46

Smart data istället för ”big data”


Företag har ofta mycket information om sina kunder som kan användas för att skapa och marknadsföra personliga erbjudanden. Forskare från Högskolan i Borås har studerat hur företag kan bli bättre på att ta tillvara informationen genom utveckling och användning av moderna tekniker, främst dataanalys. Forskarna menar bland annat att det gäller att använda datan på ett smartare sätt.

Projektet Framtidens Business Intelligence som pågått i två och ett halvt år har nu avslutats och i augusti släpptes den slutgiltiga rapporten.  Den är vetenskaplig men författarnas mål är att ge handfasta råd till företag som i dag vill införa dataanalys eller förbättra sina analysmetoder.

Projektledare för projektet är Ulf Johansson, professor i informationsteknologi vid Högskolan i Borås.

Vad har ni kommit fram till i projektet?

– En av projektets centrala slutsatser är att det inte är förmågan att samla in, lagra och bearbeta stora mängder data som är det avgörande, utan det handlar om kvaliteten på den efterföljande analysen. En viktig konsekvens av ett sådant skifte, alltså från ”big data” till ”smart data”, blir att dataanalys inte behöver kräva enorma investeringar i hårdvara, datasystem och konsulter. Faktum är att avancerade analyser kan utföras med fritt tillgänglig mjukvara på standardmaskiner.

Rapporten har totalt sju övergripande slutsatser och rekommendationer, samtliga finns redovisade i sammanfattningen i rapporten. Slutsatserna handlar om att dataanalys är centralt för handelns konkurrenskraft och att det är kvaliteten på insamlad data som är viktig, snarare än förmågan att samla in och bearbeta stora mängder. En annan av slutsatserna handlar om att beakta att det finns en gräns mellan ”cute” och ”creepy” när det gäller personifierad reklam.

Vad innebär det – att beakta gränsen mellan ”cute” och ”creepy” i reklam?

– Trots alla i huvudsak positiva reaktioner kring personifierad reklam finns även en motreaktion. När företagen når den gräns där analyser och prediktioner berättar mer om kunden än den själv vet, eller vill att företagen ska veta, uppfattas den som creepy snarare än cute. Gränsen för vad som uppfattas som cute eller creepy verkar vara beroende av personliga faktorer hos kunden, men även av såväl den uppfattade som den önskade relationen till företaget. Med rätt motivation anpassad till kundsegmentet (till exempel genom upplevelsebaserade incitament för det yngre segmentet) bör företagen ha möjlighet att förflytta denna gräns.

Det är Handelsrådet i samarbete med SIIR (Swedish Institute for Innovative Retailing) vid Högskolan i Borås som ansvarat för projektet.

Kontakt:

Projektledare för  Framtidens Business Intelligence är Ulf Johansson, ulf.johansson@hb.se, telefon 033-435 44 89, mobil 0707-252932. 

Läs mer och ladda ned rapporten på Handelsrådets webbsida.

Text: Elisabeth Eliason
Foto: Colourbox