Huvudmeny

2017-04-13 08:00

Barn fick lära sig att programmera under påsklovet


Nu i påsklovstider har högskolan haft en ovanligt ung studentgrupp i en av sina datorsalar. Under två dagar fanns ett tjugotal barn i åldrarna 7-16 år på plats för att lära sig mer om programmering.

DigiCamp i Borås är en påsklovsaktivitet skapad av projektgruppen Borås Digitala Framtid, del av E-handelsstaden Borås, tillsammans med Sektionen för informationsteknologi vid Högskolan i Borås. Aktiviteten riktade sig mot barn och ungdomar, och hade till syfte att introducera digitalisering, programmering och kreativt skapande online på ett roligt och intuitivt sätt.

– Med digitaliseringens hjälp kan ni skapa vad ni vill – tänk på att allt som finns i dag har skapats av någon. Vi vill att ni ska kunna se att ni kan lösa de problem ni ser i samhället med hjälp av digitala lösningar, inledde Hanna Moisander från Borås Digitala Framtid dagen. Hennes kollega Patrick Lundvall fyllde i:

– Vi vill att ni ska förstå hur digitaliseringen funkar, men också att ni ska förstå vad som händer med samhället när saker digitaliseras.

Det var de båda kollegorna från Borås Digitala Framtid som tillsammans med två studenter från systemvetarutbildningen vid högskolan som hade tagit på sig uppgiften att undervisa barnen i hur programmering fungerar med hjälp av programvaran Scratch.

– Vi vill börja i tid med att öppna dörren för den digitala kunskapen. I grund och botten handlar det om att samhället har en brist på programmerare – det har uppskattats att vi år 2020 kommer att sakna en miljon, säger Patrick Lundvall.

– Tidigare har det dessutom funnits en norm, där det är en övervikt av killar som vill jobba med programmering. Den normen håller på att luckras upp, och vi vill hjälpa den utvecklingen på traven genom den här satsningen och det är därför vi nu satsar på så unga barn. Ju längre ner i åldrarna vi börjar, desto lättare blir det att få med sig alla på tåget, avslutar han.

Text: Helen Rosenberg
Bilder: Helen Rosenberg och Solveig Klug