Huvudmeny
Daniéla Raatikainen

2017-04-13 07:00

Missöde fick Daniéla att bli anestesisjuksköterska


En otäck händelse under en operation på grundutbildningen till sjuksköterska fick Daniéla Raatikainen att bestämma sig – hon skulle specialisera sig inom anestesisjukvård.

Under en praktikperiod på grundutbildning till sjuksköterska fick Daniéla följa en patient som skulle opereras, vilket hon såg fram emot. Under operationen fick patienten hjärtstopp, som hade utlösts av ett läkemedel som sattes in.

– Jag blev väldigt tagen av hela händelsen, men personalen på operation tog väl hand om mig. En av anestesisjuksköterskorna berättade vad som hänt och förklarade varför. För att jag inte skulle bli skrämd av händelsen fick jag vara följa med på ytterligare två operationer.

Daniéla fick även följa en anestesiläkare under en dag i slutet av grundutbildningen och efter det hade hon bestämt sig för vilken specialistutbildning hon skulle välja.

– Redan under incidenten vid den första operationen bestämde jag mig för att jag en dag skulle ha så mycket kunskap att jag kan förhindra att ett hjärtstopp orsakas av ett läkemedel som vårdpersonal administrerar.

Daniéla Raatikainen
Från: Borås
Studier: Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård, 60 hp

Varför blev det studier i Borås?

– Jag bor och arbetar i Borås, så valet var inte svårt. Jag gick grundutbildningen här och jag var glad att kunna gå vidareutbildningen här också.

Vad gjorde du innan du började på specialistutbildningen i anestesisjukvård?

– Då arbetade jag på en kirurgavdelning som hade tre inriktningar: kärl, endokrinologi och övre gastro. Jag passade också på att läsa en av kurserna som finns på anestesiutbildningen, vilket innebar att jag kunde läsa en kurs i taget istället för två parallellt under vidareutbildningen.

Vad gjorde ni på utbildningen?

– Vi fick vi lyssna på fantastiska föreläsare, oftast läkare, som var specialiserade inom ett visst område. Vi fick genomföra en del praktiska moment, till exempel HLR, intubation och främmande kropp i svalg. Allt detta för att förbereda oss inför den verklighet vi skulle ställas inför på praktiken. Under höstterminen hade vi en femdagars praktik med fokus på att lära oss att hålla en fri luftväg på patienter. Under vårterminen hade vi en nioveckors praktik där vi skulle sköta en hel anestesi på ett tryggt och patientsäkert sätt. De teoretiska delarna bestod av föreläsningar och studier av föreläsningsanteckningar och kurslitteratur hemma. Till en del seminarier jobbade vi två och två. Eftersom vi i min klass bodde i olika städer jobbade vi mycket via dator och internet. Vi mejlade och ringde varandra för att få det att fungera.

Vad tycker du var det bästa med utbildningen?

– Föreläsningarna med läkare var helt klart toppen, men praktiken där jag fick lära mig vilket hantverk det är att skräddarsy en anestesi beroende på vilken patient du har framför dig var i särklass bäst!

Kan man jobba parallellt under tiden man studerar heltid?

– Jag tyckte att det var svårt att arbeta under höstterminen, då tyngdpunkten låg på föreläsningar och tentor. Det blev bara några arbetspass varje månad. Men under vårterminen när vi skrev uppsats kunde jag jobba lite mer, vilket underlättade ekonomin.

Vad tycker du om Högskolan i Borås?

– Jag tycker om högskolan. Där finns bra möjligheter att sitta och studera, du har bra tillgång till datorer och studentlitteratur.

Vad jobbar du med i dag och vad består arbetsuppgifterna av?

– Jag är anestesisjuksköterska på Operation 1 på sjukhuset i Borås. Det har jag varit sedan jag blev klar med specialistutbildningen för ett par år sedan. Här möter vi både äldre patienter och barn som ska göra någon typ av operativt ingrepp. Ingen dag är den andra lik, vilket gör det så spännande och motiverande. Du har bokstavlig talat en annan människas liv i dina händer, och du ska se till att personen i fråga känner sig trygg med att lämna över det ansvaret till dig. Under den korta tid du har på dig innan patienten exempelvis ska sövas ska du skräddarsy anestesin tillsammans med anestesiläkaren eller en kollega. Du ska inge trygghet och förtroende, förklara vad som kommer att ske för patienten och genomföra det på ett patientsäkert sätt. Inom mitt yrke springer vi även på olika typer av larm på hela sjukhuset. Larm som exempelvis hjärtstopp, trauman på akuten, andningsproblem. Vi hjälper även till på röntgen med att söva barn eller vuxna som av olika anledningar inte kan ligga still vid undersökningen. Vi hjälper även till på olika avdelningar med att sätta perifiera venkatetrar, PVK, när vårdpersonalen där inte lyckas med detta.

Vad är det bästa med jobbet?

– Det är själva variationen av arbetsuppgifter, vilket är helt fantastiskt, och att vi alltid har en patient i taget när vi arbetar! Vi kan ägna vår fulla uppmärksamhet åt den person vi har framför oss och ge bästa möjliga vård.

Har du något tips till den som funderar på att specialisera sig inom anestesi?

– Läs kursen akutmedicin innan du börjar på utbildningen. Då kan du fokusera på en kurs i taget. Den långa praktiken är fantastisk. Där får du verkligen lära dig vilket fantastiskt yrke detta är!

 

Vill du också skapa din framtid i Borås? Läs mer på hb.se/utbildning 
Läs mer om Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård här

Text: Solveig Klug
Foto: Lena M Fredriksson