Huvudmeny

2017-04-24 08:00

Normer i centrum på ny kulturpolitisk konferens


Kulturpolitik har kommit att bli en het fråga inom den offentliga debatten. Nu anordnar Centrum för kulturpolitisk forskning (KPC) vid Högskolan i Borås en konferens, där forskare och praktiker inom fältet ska mötas för att utbyta erfarenheter och kunskap.

Marika LagercrantzI år är första gången som konferensen ”Kulturen, politiken och samhället” ges, men tanken är att den ska vara årligt återkommande och varje år fokusera på ett särskilt tema. Årets tema är ”Normer i kulturpolitiken”.

– Att belysa de normer som vi lever under är någonting som inte bara görs en gång, utan det måste göras om och om igen. Den här konferensen fyller ett tomrum – jag tycker det är viktigt att forskare och vi som är kulturutövare får mötas, säger Marika Lagercrantz, skådespelare och ordförande i Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd (KLYS), som är en av dem som kommer att tala vid konferensen.

En annan som medverkar i programmet är journalisten Ola Wong, och han trycker särskilt på att kulturpolitiken är en het fråga.

Fakta Centrum för kulturpolitisk forskning (KPC)
KPC är en centrumbildning vid Högskolan i Borås, som arbetar i gränssnittet mellan akademin och det kulturpolitiska praxisfältet. Till gruppen är flertalet forskare knutna, som samtliga beforskar olika aspekter av kulturpolitik. Centrumbildningen strävar efter att utgöra ett forskningsstrategiskt nav för kulturpolitisk relevant forskning på såväl regional som nationell nivå.
Mer om KPC
– Jag upplever att det pågår ett kulturkrig mellan identitetspolitiska radikaler och högerextrema krafter. Samtidigt finns den stora majoriteten kulturintresserade medborgare som förfärat och förbryllat tittar på medan deras skattefinansierade kultur- och kunskapsinstitutioner rycks med och omformas till propagandaredskap. De här frågorna behöver diskuteras på ett seriöst sätt, säger han.

Gemensamt kunskapsutbyte

Syftet med konferensen den 26 april är att skapa ett forum för gemensamt kunskapsutbyte för dem som forskar inom det kulturpolitiska fältet och dem som är praktiskt verksamma som till exempel kulturutövare eller politiska beslutsfattare. Yngve Petersson är förste vice ordförande i Regions Skånes kulturnämnd och en av de politiker som kommer att besöka konferensen.

– För att jag som politiker ska kunna fatta så bra beslut som möjligt behöver jag aktivt söka efter nya tankegångar och perspektiv. När man är hemma är det lätt att fastna i sätt att tänka och i att ”så här har vi alltid gjort”. Den här konferensen har ett intressant upplägg, med både kulturpolitikforskare och de som är aktiva kulturutövare på programmet. Jag hoppas på att få inspiration och nya idéer med mig hem, säger han.

Ola Wong.Valda punkter ur programmet

  • Museernas mål i det långa perspektivet, Magdalena Hillström, universitetslektor vid Linköpings universitet
  • Kulturrådet om Normer i kulturpolitiken
  • Paneldebatt om Normer i kulturpolitiken med Ola Wong, journalist, Magdalena Hillström, universitetslektor vid Linköpings universitet, Anders Frenander, seniorprofessor KPC/Bibliotekshögskolan, Marika Lagercrantz, skådespelare och ordförande för KLYS. Moderator: Skans Kersti Nilsson, universitetslektor vid Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås.
  • Margareta Lundberg Rodin, universitetsadjunkt vid KPC/Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås, presenterar aktuell forskning om Västra Götalandsregionens politiska organisation

Plats: Vestindien, Textile Fashion Center

Tid: 26 april, kl. 10:00-16:30

Mer om konferensen

Text: Helen Rosenberg
Bild: Madeleine Söder, Ordfront förlag