Huvudmeny
Högskolans campus

2017-04-12 09:29

Ny styrelse för högskolan klar


Regeringen har nu beslutat om tillsättningen av styrelse för Högskolan i Borås. Gunilla Herdenberg, riksbibliotekarie, blir ny ordförande och tar över klubban efter Roland Andersson.

– Jag är stolt och väldigt glad över att få förtroendet som styrelseordförande. Att få vara en del av ett lärosätes ledning är stort. Forskning och utbildning av god kvalitet är avgörande för fortsatt utveckling av vårt demokratiska samhälle, säger Gunilla Herdenberg.

Vilka frågor kommer du att fokusera på?

– Högskolan har universitetsambitioner, det arbetet är långsiktigt och kräver noga övervägda strategier. Ett fortsatt arbete för att nå kompletta akademiska miljöer har hög prioritet. Under perioden kommer ny rektor att tillsättas, vilket innebär ett stort och viktigt uppdrag för styrelsen. Med missionen Vetenskap för profession arbetar högskolan ambitiöst och konsekvent. Det är viktigt att visa på tydlig samhällsrelevans, det lyckas högskolan väldigt bra med. Jag vill fortsätta att uppmuntra den inriktningen.

Är det några frågor som du brinner extra för?

– Borås har två nationellt starka profilområden, Textil och mode och Biblioteks- och informationsvetenskap. Som biblioteksföreträdare vet jag att bibliotekarieutbildningen är viktig och biblioteken är viktiga för individens tillgång till information, vilken kan förädlas till kunskap och bildning. Biblioteken är samhällets öppna rum, i en värld där information gör skillnad. Textilhögskolan bedriver en imponerande verksamhet som välrenommerad utanför landets gränser, men behöver bli mer känd i Sverige. Innovationskraften är stor och kopplingen till viktiga samhällsfrågor, till exempel hållbarhet, är imponerande. Studentkåren gör ett mycket bra arbete. Jag vill uppmuntra fler studenter att engagera sig, det är av stor betydelse för högskolans kvalitet och därmed attraktionskraft att det finns ett stort studentengagemang.

Gunilla Herdenberg har varit vice ordförande i högskolans styrelse de senaste tre åren. Hon har även en bakgrund som student på bibliotekarieutbildningen.

Ledamöter i styrelsen från och med den 1 maj 2017

 • Gunilla Herdenberg, riksbibliotekarie, Kungliga biblioteket ( ordförande)
 • Björn Brorström, rektor
 • Anna Nilsson-Ehle, föreståndare, SAFER – Fordons- och trafiksäkerhetscentrum, Chalmers tekniska högskola
 • Paul Frankenius, företagare 
 • John Rune Nielsen, affärsutvecklingsdirektör, RISE
 • Claes Redberg, regionpolitiker, Västra Götalandsregionen 
 • Agneta Stark, fd rektor, Högskolan Dalarna
 • Roger Säljö, seniorprofessor, Göteborgs universitet
 • Hanne Smidt Södergård, seniorrådgivare, European University Association

Företrädare för lärarna

 • Viktor Aldrin, universitetslektor, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT
 • Kimmo Kurkinen, studierektor, Akademin för textil, teknik och ekonomi 
 • Berit Lindahl, professor, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Företrädare för de studerande (tillträder den 1 juli 2017)

 • Elena Pettersson, kårordförande 
 • John Lindskog
 • Elsa Tylstedt

Fackliga representanter

 • Susanne Björkdahl Ordell, Lärarförbundet 
 • Carina Théen, SACO 

 

Den nya styrelsen samlas till sitt första sammanträde den 15 juni.

Text: Solveig Klug
Foto: Ulf Nilsson (porträtt) och Anna Sigge