Huvudmeny

2017-04-20 09:00

Roland Andersson lämnar över klubban


Efter 17 år i Högskolan i Borås styrelse, varav de senaste sju åren som ordförande, stiger Roland Andersson åt sidan. Under hans tid har högskolan vuxit och blivit en högskola av kaliber, i dag med ambitioner att bli universitet.

Roland Anderssons engagemang för högskolan började 1995 då han valdes in som ledamot i styrelsen. Ännu tidigare var han med att fatta olika beslut som berörde högskolan genom andra styrelseuppdrag. Han har på så vis träffat alla högskolans rektorer och åren har bjudit på många roliga händelser.

– Det roligaste under åren i styrelsen är att ha varit med om utvecklingen numerärt, kvantitativt och kvalitativt. Det har betytt mycket för högskolans identitet att öka antalet studenter och att ha samlat byggnader och lokaler.

Han har också varit med vid en del tråkiga beslut, till exempel de gånger högskolan tvingats att dra ner på antalet utbildningsplatser, senast inom området vårdvetenskap.

Behovet av bildning ser han som fortsatt viktigt och han kommer att följa högskolans utveckling även framöver.

– Högskolan finns i hjärtat, säger Roland Andersson.

Första uppdragen i högskolevärlden

Samhällsengagemanget är och har alltid varit en ledstjärna för Roland Andersson. 1982 blev han heltidspolitiker som kommunalråd för Socialdemokraterna i Borås. Ett par år senare blev han invald i Regionstyrelsen för Göteborgs högskoleregion. Denna styrelse förmedlade pengar till högskolorna i regionen till forskning och till kortare kurser. De kommunala och regionala uppdragen kom nu att gå hand i hand med ett engagemang för högskolan.

Tio år senare blev han ordförande i Kommunstyrelsen i Borås. Året därpå blev han invald som ledamot i högskolans styrelse. Ytterligare några år senare blev han ordförande i styrelsen för Västra Götalandsregionen.

– I samband med att Västra Götalands län bildades, blev jag omvald till högskolans styrelse. Högskolan ville då ha en representant från regionen i styrelsen i samband med att utbildningarna inom vårdvetenskap skulle inrättas.

Roland Andersson satt som vice ordförande i styrelsen från 2004 till 2010 då han tog över ordförandeklubban, vilken han alltså haft i handen fram till i dag.

Nedläggningshot

Två händelser i högskolans historia utmärker sig i hans minne. Den ena var nedläggningshotet från regeringen av förskollärarutbildningen 1982-84.

– Borås stod dessa år inför en stor expansion av barnomsorgen. Samtidigt var regeringen på väg att lägga ner en massa utbildningar riktade mot offentlig verksamhet, däribland förskollärarutbildningen. Tillsammans med dåvarande kommunalrådet Bertil Pålsson (S) kämpade jag för att högskoleutbildningen till förskollärare skulle finnas kvar i Borås. Jag satt som ansvarig för en utbyggnad av barnomsorgen i kommunen och behövde personal. Att lägga ner var ju ett vansinnigt beslut, berättar han.

Den andra händelsen var nedläggningen av regementet I15 i Borås 1997-98. Närmare 350 anställda och en hel årskull inkallade berördes. Sex kommuner, högskolan och Statens Provningsanstalt gick samman i ett gemensamt projekt, Näring Sjuhärad, vars mål var att skapa 6 000 nya jobb i Sjuhärad före millennieskiftet. Man krävde också att regeringen, som under många år inte gett gehör för behoven i Sjuhärad, skulle kompensera bygden med 2 000 utbildningsplatser till högskolan. Högskolan fick i stort sett alla dessa platser under en treårsperiod och kunde utöka sin verksamhet.

Samlat campus

Utvecklingen av högskolans campus har betytt mycket genom åren. Först handlade det om att samla högkolan, som i början låg utspridd på olika platser i staden, i byggnaden Balder. Sedan gällde det att få tillgång till hela Balder och senare även byggandet på Sandgärdet.

– Det fanns farhågor att byggnationen skulle leda till merkostnader som skulle äta upp verksamheten, men styrelsen vågade satsa på Sandgärdet. Senare blev det samma beslutsvånda när Textilhögskolan skulle flytta från Bryggaregatan. Valet stod mellan en utbyggnad bakom den senaste byggnaden på Sandgärdet eller att satsa på Simonsland. Jag var säker på att Simonsland var rätt satsning, annars hade vi byggt in oss och inte kunnat expandera.

Redo för nästa steg

Som ordförande har han också följt ledningens arbete för att få forskarutbildningsrättigheter och ser nu att högskolan är redo för nästa steg.

– Rättigheterna har betytt oerhört mycket för högskolan. Utbildning och forskning går ju hand i hand. Alla de framgångar vi har rönt är grunden för att kunna vidareutvecklas, avslutar han.

Text: Solveig Klug
Foto: Ulf Nilsson, Annie Andreasson, Anna Sigge