Huvudmeny
Studenter på campus.

2017-04-19 16:30

Söktrycket följer nationella trenden


Totalt fortsätter antalet anmälningar till högskolor och universitet i Sverige att minska. Högskolan i Borås följer den nationella trenden.

Totalt har 367 515 anmälningar till högre utbildning med start höstterminen 2017 registrerats på Antagning.se enligt Universitets- och högskolerådet, UHR. Statistiken visar på en minskning med drygt två procent jämfört med antalet sökande inför hösten 2016 som var 376 318. Nedgången i antalet anmälningar förklaras bero dels på små ungdomskullar, dels på rådande högkonjunktur.

– Vi följer i stort den nationella trenden och ser en viss minskning till våra utbildningar, konstaterar Björn Brorström, rektor på Högskolan i Borås.

– Vårt utbildningsutbud är något mindre jämfört med hösten 2016. Med tanke på att ungdomskullarna just nu är små samt att det är många som väljer att jobba istället för att studera, så är nedgången helt naturlig.

De utbildningar som har flest sökande på Högskolan i Borås är sjuksköterskeutbildning, följd av civilekonomprogrammet, ekonomutbildningen, webbredaktör på distans samt administratörprogrammet.

Text: Jennifer Tydén
Foto: Anna Sigge