Huvudmeny

2017-04-21 08:00

Styrelsen beslutade om ny prorektor


Vid styrelsemötet på torsdagen blev det klart att Jörgen Tholin blir ny prorektor. Under mötet diskuterades även om hur man ska gå vidare med en ansökan om att få polisutbildning till Borås.

Jörgen Tholin.Jörgen Tholin, utsedd till ny prorektor, gör comeback till högskolan. Han kom till Högskolan i Borås 1997, först som studierektor vid dåvarande Institutionen för pedagogik, därefter var han ordförande för Lärarutbildningsnämnden, vidare prefekt för Institutionen för pedagogik och senaste tjänsten var som vicerektor med ansvar för grundutbildningen. För åtta år sedan lämnade högskolan för att bli rektor för Högskolan i Gotland under åren 2009-2012. De senaste fem åren har han varit universitetsdirektör vid Göteborgs universitet.

Jörgen Tholins förordnande gäller till och med 30 juli 2019. Han tillträder i mitten av augusti. Fram till dess har Jenny Johannisson fått förlängt förordnande som tf prorektor.

Vid mötet rapporterade rektor om det aktuella läget för att uppnå universitetsstatus.

– Vi vill ha ett högt tempo det kommande året för att se om vi har förutsättningarna för detta, sa styrelseordföranden Roland Andersson.

Arbetet för att få polisutbildning inlett

Styrelsen förde också diskussioner kring möjligheterna att bli det västsvenska lärosäte som ska få ge den polisutbildning som Polismyndigheten kommer att beställa  som en tvåårig uppdragsutbildning. Bland annat lyftes gynnsamma förutsättningar fram, som att högskolan redan har utbildningar inom vårdvetenskap och har erfarenhet av att bygga upp utbildningar med växelvis praktiska och teoretiska moment. Även högskolans planer, enligt budgetunderlaget för 2018-2020, för att bygga ut grundutbildningen med en socionomutbildning, lärarutbildningen i samråd med Skövde, samhällsbyggnadsutbildning och den konstnärliga utbildningen, skulle i sammanhanget stärka högskolan och leda till synergieffekter när det gäller tillgång till resurser och att få upp volymen inom utbildningen.

– Vi har ett starkt medskick från styrelsen att gå in i arbetet med att lämna in en ansökan om att få ge polisutbildningen, säger Roland Andersson.

Redan under fredagen kommer rektor Björn Brorström att träffa Borås kommunchef Svante Stomberg för att diskutera hur man tillsammans ska forma en projektorganisation och för att framföra det stöd högskolan behöver från Borås stad för att kunna ta emot det antal studenter som kan komma i fråga och att hålla kvalitet på utbildningen.

Läs mer

Högskolan redo för polisutbildning 

Text: Solveig Klug
Foto: Johan Wingborg (porträtt), Anna Sigge