Klart med nytt arbetstidsavtal för lärare - Nyheter - Högskolan i Borås
Huvudmeny
Högskolan i Borås fasad

2017-08-30 08:00

Klart med nytt arbetstidsavtal för lärare


1 januari 2018 börjar det nya arbetstidsavtalet för lärare att gälla.

Det lokala avtalet, som arbetats fram gemensamt av arbetsgivare och fackliga representanter, undertecknades innan sommaren. Utgångspunkten för avtalet är att utifrån verksamhetens behov använda högskolans resurser på bästa sätt för att nå högskolans vision och mål, samt skapa en god arbetsmiljö för lärare med balans mellan olika arbetsuppgifter.

– En förändring i det nya avtalet är att det tydligare definieras vad lärarnas arbetsuppgifter är. Arbetsuppgifterna kommer att delas in i huvudområdena: utbildning, forskning och/eller kompetensutveckling samt övriga arbetsuppgifter, säger Sara Svensson, HR-specialist.

Fakta
Högskolans arbetstidsavtal för lärare sluts med stöd av centrala kollektivavtal Villkorsavtal/Villkorsavtal-T. Högskolans lokala arbetstidsavtal för lärare gäller från och med 1 januari 2018.

I en partsgemensam arbetsgrupp* pågår nu ett arbete med att förtydliga definitioner och tillämpningar utifrån det nya arbetstidsavtalet.

– Det tidigare arbetstidsavtalet har tolkats väldigt olika lokalt. Vi är denna gång angelägna om en större gemensam tolkning över hela högskolan, samtidigt som avtalet tillåter variationer som kännetecknar de olika områdens karaktär, säger Gunnar Wramsby, ordförande i SACO-S.

– Vi är också nöjda med den utökade tjänstgöringstiden för övriga arbetsuppgifter, eftersom detta är ett område som vuxit. Men samtidigt måste det kompletteras med gemensamma innehållsbeskrivningar, tillägger Susanne Björkdahl Odell, Lärarförbundet/OFR.

Förtydliganden kring hur avtalet ska tillämpas samt praktisk information kring t.ex. tjänsteplanering och avstämning kommer att tas fram, och i de fall det behövs ytterligare förtydligas för respektive akademi. Informations- och utbildningsinsatser kommer också att genomföras på akademinivå under hösten.

Läs mer

Läs hela avtalet (diarienummer 663-16) i Finn.

*Partsgemensam arbetsgrupp = arbetsgrupp med både arbetsgivare och fackliga representanter

Text: Johanna Avadahl
Foto: Suss Wilén