Huvudmeny
Laura Darcy

2017-02-07 08:00

Laura ansvarar för utbildningen av värdefulla barnsjuksköterskor


Sedan i höstas finns en ny utbildning vid Högskolan i Borås, där man kan läsa till specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, även kallat barnsjuksköterska. Vi träffar Laura Darcy, programansvarig för utbildningen.

Vilka vänder sig den här specialistsjuksköterskeutbildningen till?

– Den vänder sig till sjuksköterskor med viss yrkeserfarenhet som är intresserade av att arbeta med omvårdnad av barn och unga. Det är en distansutbildning, så vi kan ta emot studenter från hela landet, även om vi har några träffar här varje termin. Utbildningen omfattar 60 högskolepoäng och går på halvfart.

Vad lär studenterna sig på utbildningen?

– De förbereds för att arbeta på barnavårdscentraler, barnmottagningar, slutenvård eller med elevhälsa på skolor, och lär sig vad som är speciellt med barn och unga. Både om deras fysiologi och anatomi, men också om deras utveckling och metoder för att göra vården för barnen så smidig och bra som möjligt. Det handlar inte enbart om sjukvård, utan även om stöttning och ledning i hälsa för barn och unga.

Vad kan det vara som är särskilt för barn och unga?

– Det gäller att alltid utgå från det utvecklingsstadium som barnen är i, och kanske använda avledningsmetoder vid undersökningar eller olika sätt att förklara för barnen vad det är som ska göras. Barn omfattas också av patientlagen, och ska därför vara delaktiga i sin vård och hållas informerade om den. En annan sak som är särskilt viktig för barnsjuksköterskor är att vara mycket observanta på barnet, för att upptäcka om det kan vara ett barn som behöver särskilt stöd av någon anledning. Då kan det handla om sådant som misshandel eller problem i utvecklingen. En barnsjuksköterska behöver vara flexibel och kunna samarbeta med många olika instanser. Barnsjuksköterskor vårdar ett barn, men också barnets familj, där mamman, pappan, syskon och andra ofta har en viktig roll att spela.

Är det någon praktikperiod under utbildningen?

– Ja, flera stycken. Under första terminen är det några veckors praktik på barnavårdscentraler och inom elevhälsan. Det är under den hälsobefrämjande delen av utbildningen. Senare kommer den sjukvårdande delen och då är det åtta veckors praktik i slutenvården, till exempel på barnakut, barnavdelning eller neonatalavdelning. Även praktikperioderna går på halvfart, men vi har en viss flexibilitet kring hur de utförs. Många av perioderna görs vid Södra Älvsborgs sjukhus här i Borås, som vi har ett väldigt gott samarbete med, men det går också att praktisera i Göteborg eller på annan ort.

Hur är arbetsmarknaden för de som har gått utbildningen?

– Den är väldigt bra! Det finns en stor brist på barnsjuksköterskor både på sjukhus, barnavårdscentraler och elevhälsa idag. En önskan är att alla som jobbar med barn inom hälso- och sjukvård ska vara barnsjuksköterskor, men där är vi inte nu. Tänk på att det finns omkring två miljoner barn i Sverige. Bland dem finns förstås barn med olika kulturell bakgrund, barn med olika fysiska och psykiska funktionsnedsättningar, fullt friska barn och barn med olika social problematik. Vi ska nå dem alla, och ta hand om dem alla på bästa sätt och utifrån att alla människors lika värde även gäller barn.

Är det något annat du vill lyfta fram om utbildningen?

– Ja, till exempel att vi har ett nyutvecklat kliniskt träningscentrum, KTC, här vid Högskolan i Borås. Där finns det massor av möjligheter att använda simulering i utbildningen. Olika miljöer, som sjukhussal eller väntrum, kan byggas upp där och vi använder dockor och utrustning som med avancerad teknik går att få väldigt verklighetstrogna. Det är ett tryggt och välfungerande sätt att öva och lära på, när man får utföra bedömningar, behandlingar och möten under verklighetsnära former utan att det är skarpt läge. Ett bra bemötande är av största vikt vid varje möte med barnet, därför förbereder vi studenterna för alla olika tillfällen då ett barn kan möta hälso- och sjukvården.

 

Vill du också skapa din framtid i Borås? Läs mer på hb.se/utbildning
Läs mer om specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar här.

Text och foto: Lena M Fredriksson