Huvudmeny

2017-02-28 08:30

Ny teknik för kundanpassad klädproduktion snart här


För närmare tio år sedan spånade Jonas Larsson, universitetslektor och forskare vid Textilhögskolan, på en smart idé för både konsumenter och klädproducenter. Idén var att använda digital teknik för kundanpassning och beställning av kläder och där producentföretaget bara producerade det beställda plagget och inte behövde chansa på hur mycket som skulle produceras.

Då var idén inte riktigt mogen. I dag är den så gott som verklighet och intresset från modebranschen är stort.

­ Jonas Larsson.– Genom forskningsprojektet Roll to Bag har de nödvändiga komponenterna identifierats och i ett nytt projekt, Digimode, hoppas vi kunna nå hela vägen fram till en fungerande produkt, säger Jonas Larsson.

Projektet Roll to Bag gick ut på att utveckla tekniker för kundanpassad lokal produktion av kläder. Tre delområden undersöktes och kopplades samman. Det ena området handlade om digital tryckteknik, där plaggdelar trycks, skärs till och sys samman. Det andra området var 3D-scanning och virtuell provning av plagg, för att utvärdera passform, storlek och i framtiden även funktion. Det tredje området var ”kinetik garment construction” som är en tillskärningsmetod anpassad för hur kroppen rör sig och materialet faller, för förbättrad passform och funktion helt enkelt.

Projektet, som nyligen avslutades, har bidragit till utvecklingen av ett modeföretag, Atacac, som satsar på 3D-scanning för visualisering och lokalproduktion. Ett annat företag som var med i projektet, Amer Sport Group, där skidvarumärket Salomon ingår, har introducerat kundanpassning i flera av sina kundkategorier, det vill säga att kunden har vissa friheter att välja mönster och färger på produkter.

Lyckat trots IT-strul

– Projektet har varit lyckat – trots att vi inte nådde riktigt hela vägen fram, berättar Jonas Larsson. De tre olika delarna vi har undersökt fungerar bra – var för sig, men vi stötte på många svårigheter med IT-integrationen, det vill säga att få de olika teknikerna att samspela. Detta går att lösa, men allt går inte jättesmidigt.

Målet var att få fram en demonstrationsanläggning där olika tekniker interagerar, en enhet där man lägger in data om plaggmått, en för att 3D-scanna kunden och få fram en avatar, en där man sköter visualiseringen av produkten och den virtuella provningen samt en som sköter produktionen.

– Problemet var att vi inte lyckades få de tre olika IT-programmen att kommunicera med varandra, det vill säga det program som tog fram avataren, kundanpassningsprogrammet och programmet för beställning.

Fortsättning ska lösa IT-integration

Därmed stannar inte idén som sådan. Med nya medel från Vinnova kommer Jonas Larsson och hans kollegor att vidareutveckla tekniken inom det nya projektet Digimode, med målet nå hela vägen fram till att it-teknikerna kan interagera så som är önskat.

– Genom att digitalisera analoga processer kan företagen komma ifrån problem med överproduktion, kundservicen och blir bättre, köpupplevelsen blir för kunden unik och antalet returer inom e-handel kan minskas, förklarar Jonas Larsson.

Projektet Roll to Bag finansierades via EU:s forskningsprogram Horisont 2020. Projektet Digimode är en del av VGR:s satsning på cirkulärt mode och hållbara miljöer och genomförs inom ramen för Science Park Borås och finansieras av Vinnova.

Läs mer

Läs mer om projektet Roll to Bag.

Läs mer om Roll to Bag på projektets webbsida.

Läs nyheten om Digimode. 

Läs mer om Atacac (extern webbsida).

Läs mer on Science Park Borås (extern webbsida)

Text: Solveig Klug
Bilder: Från en film producerad av Atacac om projektet Roll to Bag
Porträttfoto: Henrik Bengtsson