Huvudmeny
Skissade människor kring cafébord som lyssnar på föreläsare (illustratör Maj Persson)

2017-02-20 14:30

Populism, radikalisering, extremism – vårens tema på Forskarcafé


Nu drar populära Forskarcafé igång igen. En tisdag i månaden bjuds det på fika, en spännande föreläsning och möjlighet att samtala om högaktuella samhällsfrågor.

– Forskarcafé vill vara en arena för folkbildning och för förståelse av vår samtid, framhåller Johan Sundeen, universitetslektor vid Högskolan i Borås och ansvarig för caféprogrammet, och berättar om valet av tema för vårens cafékvällar.

Forskarcafé
Tid: 17:00 (caféet öppnar 16:30, högskolan bjuder på kaffe och fralla)
Plats: The Kårner, Yxhammarsgatan 9, Borås Anmälan behövs ej. Fri entré.
Forskarcafé arrangeras av Högskolan i Borås i samarbete med Folkuniversitetet och Studentkåren i Borås.

– Mot bakgrund av den internationella samhällsutvecklingen framstår få teman som mer aktuella än de tre nyckelord som vi fokuserar på vid vårens caféer: Populism, radikalisering och extremism. Behovet av att dryfta dessa tre begrepp och aktuella uttryck för desamma i akademisk anda är påfallande stor, eftersom behandlingen i till exempel dagspressen ofta är beroende av olika former av politiska hänsyn och därtill måste föras på ett begränsat textutrymme. Vi vill i samarbete med sakkunniga föredragshållare skapa utrymme för reflektion och dialog i detta sammanhang, förklarar han.

Johan Lundberg.

Islamismen i svensk kulturdebatt

Den 28 februari gästas Forskarcafé av Johan Lundberg, docent vid Stockholms universitet som ska föreläsa om islamismen i den svenska kulturdebatten.

– Jag kommer att prata om en viss typ av extremistisk islamism, dess kopplingar till högerextremism och nazism – denna extremisms utbredning i Sverige och hur det kan komma sig att den får olika sorters bidrag, inte minst från svenska staten, samt hur det kan komma sig att den omhuldas av många människor inom den svenska vänstern, berättar Johan Lundberg.

Kristoffer HoltInvandringskritiska alternativmedier

Den 28 mars står Kristoffer Holt, docent vid Linnéuniversitetet, på tur. Rubriken på hans föreläsning är Invandringskritiska alternativmedier.

– Debatten om invandring är ett infekterat kapitel i det svenska, alltmer polariserade offentliga samtalet. I Sverige ser vi att en rad alternativa medier har skapats med tydligt fokus på kritik av såväl de etablerade medierna som den svenska invandringspolitiken. Dessa ger ofta uttryck för en typ av misstro mot journalister, politiker och den kulturella eliten och representerar ett fenomen som gör sig påmind såväl utomlands som I Sverige. I min forskning försöker jag förstå och beskriva motiven och drivkrafterna bakom sådana initiativ genom intervjustudier och innehållsanalyser, säger Kristoffer Holt.

Anna-Lena LodeniusVåldsbejakande extremism

En lastbil användes som mordvapen av islamister i Nice och Berlin, i Trollhättan blev flera personer dödade på en skola av en högerextremist, i Orlando mördades homosexuella på ett diskotek. Det är bara några få exempel. Hur ser det ut med den våldsbejakande extremismen, och vilka idéer motiverar till dåden? Vilka grupper ska vi vara mest oroliga för? Den 18 april föreläser författaren och journalisten Anna-Lena Lodenius om detta. Hon har studerat den våldsbejakande extremismen i många år och skrivit över tio böcker i ämnet.

Se hela vårens program.

Text: Solveig Klug 
Illustration: Maj Persson