Huvudmeny
Präst framför altare

2017-01-27 08:30

Kyrkans influenser från 1968 i ny idéhistorisk bok


1968 – ett år som kommit att stå som symbol för en stark politisk vänstervåg som sköljde över världen. De idéer som vänstervågen förde med sig kom att få stort inflytande inom Svenska kyrkan och andra teologiska trossamfund. Det visar idé- och lärdomshistorikern Johan Sundeen i en nysläppt bok.

– Under 1968 och den period som följde fördes en stor kamp om världen och hur denna skulle uppfattas. I den kampen stod Gud, socialistiska regimer, antikoloniala befrielserörelser och kommunistiska ikoner, med Mao i spetsen, på den goda sidan. På den onda fanns Västerlandet, kapitalismen, den borgerliga demokratin och en passiviserande andlighet, säger Johan Sundeen, universitetslektor vid Högskolan i Borås.

Ingen tidigare forskning trots het debatt

Boklanseringen sker i Sparbankssalen, Högskolan i Borås tisdag 31/1 kl. 16:30–19:00.
I samband med lanseringen föreläser författaren Johan Sundeen, samt Svante Nordin, som är professor i idé- och lärdomshistoria vid Lunds universitet och vetenskaplig ledare för ”Arvet efter 1968”.

Johan Sundeen berättar att det med jämna mellanrum bryter ut debatter om politiseringen av Svenska kyrkan. Inte sällan är temat att andlighet och teologi har ställts i skuggan av ett mer allmänt samhällsengagemang. Trots detta, och trots att en rad kyrkliga makthavare har berättat om hur hela deras gärning och tro har präglats av 68-rörelsen, har forskningen inte visat något nämnvärt intresse för frågan om sextio- och sjuttiotalsradikalismens påverkan på svensk kristenhet. Detta råder Johan Sundeen bot på med sin bok 68-kyrkan: Svensk kristen vänsters möten med marxismen 1965­–1989 (Bladh by Bladh förlag).

Boken är en del i forskningsprojektet ”Arvet efter 1968”, som behandlar frågan om vilka spår som sextiotalsradikalismens idéer och individer har satt inom olika samhällsområden i Sverige. Studierna som är en del av projektet berör olika områden, som till exempel mellanösterndebatten, utbildningspolitik, miljörörelsen och den svenska diplomatin. Johan Sundeens bok är den andra av sammanlagt åtta monografier som ska publiceras under 2016–2018, av forskare från olika nordiska lärosäten.

Mer om forskarcafét

Text: Helen Rosenberg
Bild: Mostphotos