Huvudmeny
Gunilla Herdenberg

2017-06-14 15:00

Riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg ny styrelseordförande


Gunilla Herdenberg är riksbibliotekarien som levt i bibliotekets värld sedan barnsben. Sedan 1 maj, då hon axlade rollen som högskolans styrelseordförande, är hon redo att fortsätta högskolans ambitiösa arbete med att skapa kompletta akademiska miljöer.

Gunilla Herdenberg är sedan 2012 riksbibliotekarie, vilket betyder att hon är chef för Kungliga biblioteket (KB) i Stockholm. Utöver det har hon en lång historia från biblioteksvärlden. Att hon skulle bli bibliotekarie visste hon redan som 19-åring. Hon utexaminerades från Bibliotekshögskolan 1985. Hennes mamma var bibliotekarie, så Gunillas uppväxtmiljö var i hög grad biblioteket.

Gunilla Herdenberg
Aktuell som: Ordförande i Högskolan i Borås styrelse
Jobbar som: Riksbibliotekarie. I egenskap av detta är hon även ledamot i både Kungliga patriotiska sällskapet och Curatelet för de kungliga lösörestiftelserna. Hon är dessutom styrelseledamot i CENL – Conference of European National Librarians, ledamot i Stiftelsen Föremålsvård, och sitter i styrgruppen för samordningssekretariatet Digisam.
På fritiden: Umgås med familjen, promenerar med hunden, går gärna på operan, läser böcker och påtar i trädgården. Favoritplats på sommaren: Vi har ett hus på Österlen. Där vill jag allra helst vara på sommaren. Stranden vid Hagestad är mitt paradis.

– När jag gick i tredje ring träffade jag en studievägledare som bestämt avrådde mig från att utbilda mig till just bibliotekarie, berättar hon. ”Du kommer aldrig att få jobb”, var hans reaktion på min glada övertygelse om yrkesval. Jag följde inte hans varning, och tur var ju det! Jag kan inte tänka mig något som skulle vara roligare än det jag gör nu.

Chef för Sveriges nationalbibliotek

Gunilla har arbetat på KB sedan 2007, och som tidigare nämnt har hon varit myndighetschef sedan 2012. Innan dess var hon stadsbibliotekarie i Lund, och i tidernas gryning skolbibliotekarie och bibliotekschef i Bromölla kommun.

KB är Sveriges nationalbibliotek och en myndighet under Utbildningsdepartementet med cirka 300 anställda. Uppdraget är, sedan den första lagen om pliktleveranser 1661, att samla in i stort sett alla publikationer som ges ut i Sverige. Numera gäller detta inte bara tryckt material, utan även musik, film, datorspel samt radio- och tv-utsändningar. Samlingarna består i dag av cirka 18 miljoner objekt och närmare tio miljoner timmar ljud och rörlig bild.

– Allt material sparas för framtida generationer, ingenting får kastas, säger Gunilla.

Ska fortsätta styrelsens ambitiösa arbete

Gunilla har suttit i högskolans styrelse sedan 1 maj 2013, och varit vice ordförande sedan 15 maj samma år. Under de senaste fyra åren har hon lärt sig mycket om högskolan, och om vad en högskolestyrelse gör. Styrelsen har insyn i högskolans alla angelägenheter och ansvarar för att åtagandena fullföljs.

– Högskolan är mycket ambitiös, sätter studentens lärande i centrum och arbetar outtröttligt för forskningen och därmed samhällets utveckling. Styrelsen kommer fortsatt att ägna stor uppmärksamhet åt att skapa kompletta akademiska miljöer, förklarar hon.

Text: Jessica Ågren
Foto: Jann Lipka