Huvudmeny
Högskolan i Borås monter på Bokmässan 2016

2017-06-09 08:48

Vi står upp för det fria ordet på årets Bokmässa


Bibliotekshögskolan vid Högskolan i Borås deltar sedan många år i Bokmässan för att möta professionella och den i bred bemärkelse kulturintresserade allmänheten kring demokratiska värden, bildning, samt litteraturens och läsningens betydelse utifrån den forsknings- och utbildningsverksamhet som vi bedriver. Även 2017 kommer Bibliotekshögskolan att delta i Bokmässan. Det meddelar ledningen bakom Bibliotekshögskolan i ett uttalande:

"Bibliotekshögskolan protesterar mot beslutet att låta tidningen Nya Tider delta i Bokmässan, då tidningen tydligt ger uttryck för icke-demokratiska värden samt stödjer aktioner som hotar det fria ordet, något som går emot Bokmässans och det demokratiska samhällets grundprinciper.

I år kommer Bibliotekshögskolan att delta i Bokmässan för att särskilt stå upp för det fria ordet och de grundläggande demokratiska värdena. Högskolan som institution är en grundläggande del av det demokratiska samhället och vilar på principer om respekt för kunskap, kritiskt tänkande och kunskapsutveckling på vetenskaplig grund och utifrån beprövad erfarenhet.”

Bild: Helen Rosenberg