Huvudmeny

2017-05-18 08:30

Ny metod för att klassa aska viktig för energiföretagen


Den aska som uppstår när man bränner avfall klassas som ickefarligt eller farligt avfall. Nu ska forskare från Högskolan i Borås, tillsammans med tre andra labb, parallellt göra lakförsök för att ta fram en ny metod för att klassa bottenaska. En fråga som är viktig för energiföretagen i Sverige.

LakningTidigare har inte den här typen av metoder, för klassning för bottenaska, ansetts vara nödvändiga. Man har utgått från att materialet är stabilt - ickefarligt. Det för att eventuella farliga ämnen sitter hårt bundet i askan och inte löser sig. Men det förslag som nu ligger hos EU skulle innebära att alla bottenaskor blir klassade som farligt avfall.

– Om man använde den metoden på naturlig sten skulle det också bli farligt avfall eftersom man löser upp hela stenen och inte bryr sig om att det som finns i stenen är hårt bundet och sitter fast där. Det är därför inte farligt, förklarar Anita Pettersson, docent i resursåtervinning vid Högskolan i Borås.

Undersöker vad som löser sig

Lakförsök är en del av den nya metoden. Det innebär att forskarna lägger aska, i det här fallet i vatten, men kan vara andra lösningar också, och rör om.

– Vi testar just nu 50 mg aska i 5 liter vatten och tar sedan prov på det efter 2, 4, 7, 14 och 28 dagar för att se vad som löst sig i vattnet. Det är i första hand koppar och bly vi undersöker men även andra metaller.

Om askan ska anses vara farligt avfall beror på om metallerna löser sig och i vilken mängd.

Anita Pettersson– Om man till exempel ser att nästan ingen koppar löser sig, och att det efter en vecka har stabiliserat sig, inget mer löser ut, så är det bra. Sedan får alla ämnen vägas in i den slutliga bedömningen. Det är ganska komplicerat och olika ämnen får olika viktnings-faktor beroende på hur farliga de bedöms vara i miljön, säger hon.

Parallella försök ger snabbare resultat

Alla fyra labb gör samma lakning men har olika askor. Askorna kommer från olika pannor hos olika företag som förbränner avfall.

– Även om alla pannorna är avfallspannor blir askorna olika beroende på att pannorna är olika och att avfallet kommer från olika företag och städer etc. Vi gör försöken parallellt för att det är så långa försök. Vi har kontakt minst en gång i veckan för att utbyta erfarenheter och jobba så lika som möjligt.

– Vi hoppas kunna presentera en ny testmetod för bottenaska innan årets slut, säger Anita Pettersson.

De andra labben som deltar i projektet är vattenfall, Statens geotekniska institut (SGI) och Renova (CTH). Anette Hälldal på Vattenfall, är projektledare.

Projektet finansieras av Avfall Sverige, Vattenfall, SGI, Eurofins, Renova, Sysav, E.ON, Fortum samt Tekniska verken. 

Läs mer om Anita Pettersson.

Läs mer om forskningsområdet Resursåtervinning.

Text: Anna Kjellsson
Bild: Anna Sigge
Porträtt: Erik Wasselius