Akademin för vård, arbetsliv och välfärd ser över organisationen - Nyheter - Högskolan i Borås
Huvudmeny

2017-05-24 08:00

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd ser över organisationen


Från och med 1 september delas Akademin för vård arbetsliv och välfärd (A2) in två sektioner istället för fyra. Det innebär att tre sektioner slås ihop till en stor. Sektionen för arbetsliv och välfärd förblir intakt.

Syftet med organisationsöversynen är att skapa en hållbar och tydlig organisation med en god arbetsmiljö. Det finns fördelar med att samla alla vårdutbildningar i en och samma sektion.

Akademichef Lotta Dalheim Englund

– Avsikten är att utveckla och etablera en starkare struktur för hela verksamhetsområdet vård, både när det gäller utbildning och forskning, samt att fortsätta det strategiska kvalitets- och utvecklingsarbetet på ett mer samlat sätt, säger Lotta Dalheim Englund, akademichef vid A2.

Chefsfrågan får en lösning
Anledningen till att organisationsöversynen sker nu beror på att en av de nuvarande sektionscheferna går i pension till sommaren. Dessutom har det länge varit svårt att tillsätta en chef för Sektionen för akut- och prehospital vård samt medicinsk teknik.

– Vi hade den här diskussionen redan inför omorganisationen 2014, men då hade vi ett fungerande ledarskap, menar Lotta Dalheim Englund. 

Byte av närmaste chef
Ett 70-tal medarbetare kommer att ingå i den nya sektionen (namn ej klart) som delas in i fyra studierektorsområden. Nuvarande biträdande sektionschefer får nya uppdrag som studierektorer, med personalansvar, vilket de inte haft innan. Det innebär ett byte av närmaste chef för flera medarbetare vid akademin.

Faktaruta
Sektionen för vårdvetenskap, Sektionen för vårdvetenskap samt sexuell och reproduktiv hälsa och Sektionen för akut- och prehospital vård samt medicinsk teknik bildar en samlad sektion från och med 1 september 2017. Sektionen för arbetsliv och välfärd förblir intakt.

– I och med att vi inför studierektorsområden gör vi en anpassning till högskolans organisation i stort. Det betyder att våra strukturer och processer blir mer jämförbara med övriga akademier, säger Lotta Dalheim Englund.

Organisationsöversynen träder i kraft 1 september 2017. 

Text: Rebecca Lindholm
Porträttbild: Ulf Nilsson