Huvudmeny
Johan Theandersson

2017-03-17 07:00

Johan vill vårda människor som behöver specialkompetens


Efter några år som skidinstruktör för personer med funktionshinder och andra säsongsjobb över somrarna tröttnade Johan Theandersson och kände att det var dags att gå vidare. Han bestämde sig för att bli sjuksköterska. Nu tar att nästa steg och specialiserar sig mot anestesisjukvård.

– Jag ville fortsätta arbeta med människor, speciellt med människor som befinner sig i en situation där de behöver speciell kompetens. Som många andra sjuksköterskor har även jag släkt inom vårdyrket. Min mor arbetar som sjuksköterska och har gjort det hela mitt liv.

Vad gjorde du efter grundutbildningen?

– Jag började på medicinsk akutvårdsavdelning, MAVA, på Sahlgrenska. Efter några år där gick jag över till att arbeta på akutmottagningen på Sahlgrenska.

Johan Theandersson
Från: Lönsboda, Skåne. Bor numera i Göteborg
Utbildning: Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård, 60hp

Varför valde du att gå specialistutbildning mot anestesisjukvård?

– Jag behövde en utmaning och ville öka min kompetens. En stor faktor för att vidareutbilda mig är dock ekonomin. Som de flesta vet så är det inte det smartaste valet man gör, sett ur ekonomiskt synvinkel, att bli sjuksköterska. Lönerna ligger långt under det ansvar som ges, och löneutvecklingen stagnerar snabbt. I mitt fall riskerar jag att stanna på den lön jag i dag har som sjuksköterska om jag inte utbildar mig vidare inom yrket.

Varför blev det just anestesisjukvård?

– Sedan starten av min yrkeskarriär har jag arbetat med akutsjukvård, så kändes naturligt att gå mot anestesi. Det är ett område som kräver mycket medicinsk kunskap, vilket jag är intresserad av. Jag tycker om att ta ansvar och ha kontroll över vad jag gör, och det blir mycket av det i det dagliga arbetet. Även den akuta fasen när patienter är riktigt sjuka är intressant, och vad vi då kan åstadkomma med potenta farmaka, invasiva tekniker och god omvårdnad.

Vad tycker du om utbildningen?

– Jag tycker att föreläsningarna till största del är bra. De som föreläser är även aktiva inom området, vilket ger en bättre dynamik mellan kunskap, erfarenheter och vetenskap. Än så länge har vi inte haft den längre verksamhetsbelagda utbildningen, men en tvåveckors fältstudie på operation 1 i Mölndal var väldigt givande.

Vad gör ni på utbildningen?

– Det är mycket föreläsningar om medicin och omvårdnad. Vi har även workshops och seminarier, sedvanliga tentor, ja, det som de flesta förknippar med studerande på högskola.

Vad är det bästa med utbildningen?

– Förutom att jag ökar min kompetens och kunskap, ger den efter examen mig möjlighet att få det jobb jag önskar.

Är det något man måste tänka speciellt på när det gäller patientkontakten när man jobbar som anestesisjuksköterska?

– Många av de patienter man ansvarar för är sederade, de har fått lugnande medel och smärtlindring, eller är under generell anestesi och kan därför inte svara för sig själva, eller visa vad de vill under tiden de är under min vård. Det blir då extra viktigt att jag och patienten får en bra kontakt redan från början och att jag då kan förmedla patientens vilja och känsla under tiden som patienten befinner sig under narkos.

Du jobbar vid sidan av heltidsstudierna,hur fungerar det?

– Jag arbetar heltid på akutmottagningen Sahlgrenska, men ska jag gå ner till halvtid. Det går inte ihop att arbeta heltid samtidigt som man gör sin verksamhetsförlagda del av utbildningen. Det är ganska knepigt att få ihop tiden. Det är svårt att använda CSN:s förmåner med studiemedel då man under ett år tjänar mer än vad de tillåter.

Vill du också skapa din framtid i Borås? Läs mer på hb.se/utbildning 
Läs mer om Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård här

Text: Solveig Klug
Foto: Alaa Alshakkour