Huvudmeny
Björn Brorström.

2017-03-23 13:50

Om styrning och resursfördelning i 300:e blogginlägget


I går ledde rektor Björn Brorström ett seminarium om styrning och resurstilldelning inom högre utbildning på förbundsstämman för Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF. Med utgångspunkt från det publicerar han i dag sitt 300:e inlägg på bloggen Rektor har ordet.

Seminariet med rubriken "Tillitsbaserad styrning och reformerad resurstilldelning" baseras på en studie där rektorer vid tolv lärosäten med olika inriktningar har intervjuats om ideal för styrning och resurstilldelning och om uppfattningar om problem och utvecklingsmöjligheter i statens styrning av universitet och högskolor. På seminariet diskuterades en arbetsrapport, författad av Björn Brorström tillsammans med Marianne Granfelt, tidigare generalsekreterare för SUHF och professor Anders Söderholm, generalsekreterare för SUHF, har tagits fram och ska nu utvecklas och bearbetas utifrån lämnade synpunkter och kommenterar.

Du har skrivit 300 blogginlägg sedan 2011.  Vad har du bloggat om under denna tid?

– Mina blogginlägg har i huvudsak handlat om utbildnings- och forskningspolitik och planer, beslut och aktiviteter vid Högskolan i Borås. Men jag har också gjort en del inlägg baserade på min tidigare forskning om organisation och styrning av offentliga organisationer.

Vilken respons har du fått på ditt bloggande?

– Jag har ingen klar uppfattning om spridningen och hur många som tar del av bloggen, men jag får en hel del återkopplingar, inte minst via Facebook, så jag känner ändå att mina beskrivningar, bedömning och uppfattningar i olika frågor når ut.

Vilken betydelse har ditt bloggande för högskolan?

– Jag tror det är bra att högskolan är med och syns på det här viset i sociala media.

 Björn Brorström stannar inte vid 300 bloggar utan kommer att fortsätta att blogga lika frekvent som hittills, vilket är en gång i veckan. 

Läs mer

Läs senaste inlägget på bloggen Rektor har ordet.

Text: Solveig Klug
Foto: Patrik Svedberg