Huvudmeny

Startpunkt för framtidens poliser

Vi är redo för uppdraget att starta utbildningen av framtidens poliser. 144 polisstudenter med start våren 2019 – det är Högskolan i Borås erbjudande till Polismyndigheten när en komplett ansökan om att starta polisutbildning nu har lämnats in.

Västsverige behöver en polisutbildning och Borås har allt som krävs – den akademiska utbildningen, närheten till övningsområden, ett centralt campus, bostäder för studenterna och en stad av tillräcklig storlek för att spegla samhällets alla utmaningar.

En polisutbildning är ett naturligt steg i Högskolan i Borås utveckling, och något som stämmer väl in i högskolans ambition att bedriva och utveckla professionsutbildningar. Innehållet i polisutbildningen kan dessutom kopplas till flera andra utbildningar på högskolan.

Polismyndigheten har nu redovisat till regeringen att det finns förutsättningar för ytterligare en polisutbildning i Västsverige. Nu går Polismyndighetens arbete vidare med att undersöka möjligheten att etablera en utbildning i Västsverige med start våren eller hösten 2019. I Borås är vi redo!

Fakta

En samrådsgrupp bestående av representanter för Högskolan i Borås, Borås Stad, Polismyndigheten i Borås samt Studentkåren i Borås är tillsammans beställare av arbetet med ansökan om att polisutbildning förläggs till Borås. Förberedelsearbetet har pågått sedan våren 2017.

Polisutbildning bedrivs som uppdragsutbildning med Polismyndigheten som beställare.

Aktuellt RSS


Positivt besked – Polismyndigheten föreslår Borås

Polismyndigheten lämnade sitt förslag till regeringen i dag – de föreslår att Högskolan i Borås blir det västsvenska lärosäte som startar en...


Ny spetskompetens till polisutbildning i Borås via signerat...

Samma dag som Högskolan i Borås skickar in sin ansökan om polisutbildning skrevs två avsiktsförklaringar under som ytterligare stärker Borås som det...


Polisutbildning positivt för Västra Götaland

Västra Götalandsregionen (VGR) är positiv till förslaget med ett femte lärosäte för polisutbildning i Västsverige och tycker att Västra Götaland är...

Till alla meddelanden