Startpunkt för framtidens poliser - Högskolan i Borås
Huvudmeny

Startpunkt för framtidens poliser

Regeringen har fattat sitt beslut – Högskolan i Borås blir, precis som Polismyndigheten föreslog, det lärosäte som får starta polisutbildning i Västsverige. 

I Borås är vi redo för uppdraget att starta utbildningen av framtidens poliser. Våren 2019 har 144 polisstudenter möjlighet att påbörja utbildningen hos oss. Planen är att hälften av studenterna ska finnas på campus, medan andra hälften studerar på distans. Ett intensivt planeringsarbete tillsammans med Polismyndigheten är nu inlett.

Västsverige får nu en polisutbildningsort som har allt som krävs – den akademiska utbildningen, närheten till övningsområden, ett centralt campus, bostäder för studenterna och en stad av tillräcklig storlek för att spegla samhällets alla utmaningar.

En polisutbildning är ett naturligt steg i Högskolan i Borås utveckling, och något som stämmer väl in i högskolans ambition att bedriva och utveckla professionsutbildningar. Innehållet i polisutbildningen kan dessutom kopplas till flera andra utbildningar på högskolan.

Fakta

Polisutbildningen bedrivs som uppdragsutbildning med Polismyndigheten som beställare.

En samrådsgrupp bestående av representanter för Högskolan i Borås, Borås Stad, Polismyndigheten i Borås samt Studentkåren i Borås var tillsammans beställare av arbetet med ansökan om att polisutbildning förläggs till Borås. Förberedelsearbetet har pågått sedan våren 2017.

Aktuellt RSS


Klart med start av polisutbildning våren 2019

Nu är det bekräftat – 144 polisstudenter har möjlighet att påbörja studierna i Borås redan våren 2019. Detta framkom på ett inledande möte mellan...


Regeringens beslut – det blir polisutbildning i Borås

Nu är det formella beslutet fattat – Högskolan i Borås får bedriva polisutbildning. Det beslutet tog regeringen vid sitt sammanträde torsdagen den 5...


Positivt besked – Polismyndigheten föreslår Borås

Polismyndigheten lämnade sitt förslag till regeringen i dag – de föreslår att Högskolan i Borås blir det västsvenska lärosäte som startar en...

Till alla meddelanden