Huvudmeny

Startpunkt för framtidens poliser

Vi är redo för uppdraget att starta utbildningen av framtidens poliser. I maj väntas besked från Polismyndigheten.

En samrådsgrupp bestående av representanter för Högskolan i Borås, Borås Stad, Polismyndigheten i Borås samt Studentkåren i Borås är tillsammans beställare av arbetet med ansökan om att polisutbildning förläggs till Borås. Förberedelsearbetet har pågått sedan våren 2017.

Polisutbildning bedrivs som uppdragsutbildning med Polismyndigheten som beställare.

14 november 2017 lämnade Högskolan i Borås in en formell intresseanmälan med sitt erbjudande till Polismyndigheten. Läs nyheten om den intresseanmälan som lämnats in.

Regeringen aviserade dock att det var angeläget att få fler poliser i södra Sverige och att en utbildning i regionen därmed behövde skyndas på. Vi anser att det är lika angeläget att få starta en utbildning i Västsverige och därför lämnades en intresseanmälan in samtidigt som de södra lärosätena hade sin deadline. Nu har Malmö fått besked och Polismyndigheten har aviserat att de nu går vidare med att undersöka förutsättningarna för en polisutbildning i Västsverige.

Västsverige behöver en polisutbildning och Borås har allt som krävs – den akademiska utbildningen, närheten till övningsområden, ett centralt campus, bostäder för studenterna och en stad av tillräcklig storlek för att spegla samhällets alla utmaningar.

En polisutbildning är ett naturligt steg i Högskolan i Borås utveckling, och något som stämmer väl in i högskolans ambition att bedriva och utveckla professionsutbildningar. Innehållet i polisutbildningen kan dessutom kopplas till flera andra utbildningar på högskolan.

Jörgen Tholin, prorektor och projektledare för högskolans arbete med polisutbildningen, berättar vad som händer i arbetet med att få en polisutbildning till Borås. (feb. 2018)

Aktuellt RSS


Moderaterna i Västra Götaland stöttar polisutbildning i Borås

Hallå där Johnny Magnusson (M), regionstyrelsens ordförande i Västra Götalandsregionen, som är en av aktörerna bakom debattartikeln ”Borås bästa...


Status för arbetet med polisutbildning

Jörgen Tholin, prorektor och projektledare för högskolans arbete med polisutbildningen, berättar vad som händer i arbetet med att få en...


Polisutbildning i Syd går till Malmö

Malmö högskola föreslås starta polisutbildning våren 2019. Den rekommendationen lämnade Polismyndigheten till regeringen den 5 december.   – I...

Till alla meddelanden