Bakgrund - Högskolan i Borås
Huvudmeny
Startpunkt för framtidens poliser

Bakgrund

5 juli 2018 beslutade regeringen att landets femte polisutbildning ska startas i Borås. Detta lite mer än ett år efter att frågan om fler orter med polisutbildning i Sverige aktualiserades och Borås nämndes som en tänkbar kandidat. 

Det var i april 2017 som beskedet kom från den socialdemokratiska partikongressen om deras avsikt att kraftigt öka antalet polisanställda. För att göra detta uttrycktes det att två nya polisutbildningsorter behövs, vid sidan av polisutbildningarna vid Umeå universitet, Linnéuniversitetet i Växjö och Södertörns högskola i Stockholm. 

Redan i samband med kongressen omnämndes Borås som en stark kandidat i Västsverige. En satsning på polisutbildning är något som väl överensstämmer med Högskolan i Borås profil och har sedan tidigare varit en viktig ambition för högskolan.

Ett förberedande arbete påbörjades i våras tillsammans med Borås Stad, Polismyndigheten och Studentkåren i Borås. Borås har befintlig kompetens inom relevanta områden såsom infrastruktur och lokalmässiga förutsättningar, lärarkapacitet i relevanta ämnen och närhet i utbildning. Dessutom finns en hög integration mellan teori och praktik i utbildning och forskning.

I juli 2017 gav regeringen i uppdrag till Polismyndigheten att utreda förutsättningarna för att etablera polisutbildning vid ytterligare två lärosäten i landet, ett i västra Sverige och ett i södra Sverige. Det saknas i dagsläget beslut om att polisutbildningen ska utökas med nya utbildningsorter, liksom tidsplan och förutsättningar för sådan ansökan, men det är tydligt att möjlighet att få anordna polisutbildning i Borås åter aktualiserats. 

Det förberedande arbetet har pågått i Borås sedan i april, och högskolans styrelse gav tidigt rektor Björn Brorström i uppdrag att ansöka om att få bedriva polisutbildning.

Regeringen aviserade under hösten att det var angeläget att få fler poliser i södra Sverige och att en utbildning i regionen därmed behövde skyndas på. I oktober aviserade Högskolan i Borås och Borås Stad gemensamt till regeringen sitt intresse att bedriva polisutbildning i Borås. 14 november lämnades därefter en formell intresseanmälan in samtidigt som de södra lärosätena hade sin deadline. Malmö fick därefter besked om att de tilldelades polisutbildningen i södra Sverige.

Polismyndigheten aviserade därefter att de gick vidare med att undersöka förutsättningarna för en polisutbildning i Västsverige. 22 maj 2018 kom beskedet att de gjort bedömningen att det finns förutsättningar för en polisutbildning i Västsverige, och de redovisade det till regeringen tillsammans med ytterligare åtgärder för att klara det framtida kompetensbehovet.

30 maj 2018 lämnade Högskolan i Borås in en komplett intresseanmälan till Polismyndigheten. Övriga lärosäten i Västsverige som också anmälde sitt intresse för att starta polisutbildning var Högskolan i Halmstad och Högskolan Väst.

18 juni 2018 föreslog Polismyndigheten till regeringen att Högskolan i Borås ska bli det västsvenska lärosäte som startar polisutbildning. 

5 juli 2018 fattade regeringen slutligen beslut om att Högskolan i Borås är det lärosäte i Västsverige som får bedriva polisutbildning.