Huvudmeny

Tidigare arbete kring polisutbildning

Polisutbildning i Borås har länge uttalats som en viktig ambition.

År 2000 var högskolan en av de främsta kandidaterna när ett antal lärosäten i södra Sverige konkurrerade om att få anordna den polisutbildning som tillföll Växjö (numera Linnéuniversitetet).

År 2006 angavs Högskolan i Borås tillsammans med Högskolan Dalarna, Karlstad universitet och Malmö högskola som lärosäten som innehade genomarbetade och realistiska planer för en akademiserad polisutbildning.

Under åren 2009-2011 bedrev högskolan tillsammans med Polisområde Älvsborg, på uppdrag av dåvarande Rikspolisstyrelsen, polisutbildning på distans med profilen breddad rekrytering och mångfald. Härutöver har högskolan varit del av preparandutbildning till polisutbildning samt bedrivit två kurser om vardera 7,5 högskolepoäng i Polislärarutbildning.