Huvudmeny

FAQ

Här har vi samlat några av de frågor som vi får kring högskolans arbete med polisutbildningen.

Södra Sverige fick tidigt besked om polisutbildning. Varför gick de före och vad händer egentligen med Västsverige? 

Regeringen aviserade att det var angeläget att få fler poliser i södra Sverige och att en utbildning i regionen därmed behövde skyndas på, så därför gick södra Sverige först i processen. Polismyndigheten har i maj 2018 redovisat till regeringen att det finns förutsättningar för ytterligare en polisutbildning i Västsverige. Tre lärosäten i området har skickat in sin intresseanmälan för att starta polisutbildning och nu väntar vi på att Polismyndigheten ska föreslå ort i västra Sverige till regeringen. 

Är det realistiskt att högskolan kan starta utbildning redan våren 2019?

En start av polisutbildning i Borås våren 2019 förutsätter att regeringen fattar beslut i frågan senast i mitten av juni 2018.

När kommer besked kring polisutbildningen?

Vi vet tyvärr inte när Polismyndigheten kommer att lämna sitt förslag till regeringen, som sen ska fatta det formella beslutet. 

Varför vill Högskolan i Borås ha polisutbildning?

För Högskolan i Borås stämmer polisutbildningen väl in i vår ambition att bedriva och utveckla professionsutbildningar. Att få anordna en sådan skulle vara ett naturligt steg i högskolans utveckling och expansion. Innehållet i polisutbildningen kan dessutom kopplas till flera andra utbildningar på högskolan.

Har Högskolan i Borås den lärarkompetens som krävs för att utbilda poliser?

Vid högskolan finns det goda kompetenser inom ett flertal av de områden som krävs för polisutbildningen. Erfarna polislärare och akademiska lärare kommer att samverka i undervisningen. Kontakter är också etablerade och utvecklas med Handelshögskolan och Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet. Det finns även avsiktsförklaringar tecknade med Högskolan i Skövde och forskningsinstitutet RISE som kan komma att innebära ytterligare lärarkompetens. 

Var på campus ska polisstudenterna få plats? Det behövs många specifika lokaler för polisutbildning – vad finns det för lokaler till förfogande?  

Det är olika typer av lokaler som behövs men det är viktigt att veta att alla inte behövs direkt första terminen. Diskussioner kring lokaler pågår och det finns lokaler som är lämpliga för olika aktiviteter. Polisstudenterna kommer inte i första hand utbildas i högskolans befintliga lokaler men de ska integreras på campusområdet och i Borås.

Varför ska just Borås ha polisutbildning – passar inte det bättre i en större stad?

Borås är en växande stad med närhet till Göteborg. Städerna delar gemensamma utmaningar och har tillsammans en tredjedel av de nationellt utpekade särskilt utsatta områdena. Det är viktigt med lokalt förankrad polis med god lokalkännedom för att skapa trygghet i de större städerna, liksom på de mindre orterna och landsbygden. 

Platserna fylls inte på nuvarande polisutbildningar – varför ska vi då starta fler?

Borås har ett utmärkt geografiskt läge i Västra Götaland, med 1,7 miljoner invånare, vilket ger en god rekryteringsbas. I regionen finns det helt nya grupper som är intresserade av att läsa polisutbildningen men som inte har möjlighet att flytta, och som då får möjlighet att studera i Borås.

Polismyndigheten har också genomfört en utredning kring rekrytering av studenter till polisutbildning i Sverige och arbetar med frågan. 

Läs mer

Följ det arbete som pågår kring polisutbildningen.