Projektledarens veckorapport - Högskolan i Borås
Huvudmeny
Jörgen Tholin

Projektledarens veckorapport

Under arbetets gång har Jörgen Tholin, prorektor och projektledare för arbetet med polisutbildning till Borås, vid utvalda tillfällen skickat ut en veckorapport med status i projektet. 

Mejlet har gått till personer som är involverade i arbetet, kan få frågor kring polisutbildningen i Borås, ställer sig bakom Borås ambition eller på annat sätt är en viktig person för oss.