Huvudmeny

Vecka 45

Hej,

Just nu är vi mitt inne i slutfasen av att färdigställa Högskolan i Borås intresseanmälan för att starta polisutbildning. Det är ett intensivt och omfattande arbete som involverat många människor både på högskolan och utanför. Jag vill redan nu passa på det fantastiska arbete och engagemang som alla inblandade lagt ner. Det här kommer att bli en bra ansökan! På tisdag den 14 november ska intresseanmälan vara Polismyndigheten tillhanda. Senast på onsdag ansökan att finnas på högskolans webbplats www.hb.se/polis

I veckan skrevs ett mycket viktigt avtal mellan Högskolan i Borås och Göteborgs universitet kring samarbete av polisutbildning i Borås. Rektorerna Eva Wiberg och Björn Brorström undertecknade avsiktsförklaringen i samband med landshövdingen Anders Danielssons första möte med myndighetschefer i Västsverige den 8 november. Det är enormt viktigt att Göteborgs universitet vill samarbeta för att skapa en högklassig polisutbildning.

En skrivelse har undertecknats av kommunstyrelses ordförande Ulf Olsson (S) och vice ordförande Annette Carlson (M) i Borås Stad. Skrivelsen avslutas med att: "Borås Stad stödjer Högskolan i Borås ansökan om polisutbildning i övertygelsen om att framtidens polissstudenter står väl rustade för yrkeslivet efter polisutbildning i Borås."

Nu laddar vi inför tisdagen men önskar dessförinnan en trivsam helg!

Jörgen Tholin,
prorektor Högskolan i Borås och projektledare för polisutbildning till Borås

(2017-11-10)