Huvudmeny

Veckorapport 5

Hej!

Nu har det gått ungefär en månad sedan vi lämnade in vår intresseanmälan. Sedan dess har Polismyndigheten gett Malmö klartecken att starta polisutbildning i södra Sverige vårterminen 2019. Det formella beslutet kommer att fattas av regeringen. Vi gratulerar Malmö till framgången! 

Det innebär att Polismyndigheten nu går vidare med arbetet kring en polisutbildning i Västsverige. 

Vi i Borås har fått besked att Polismyndigheten inte kommer att skynda på denna process utan att de arbetar vidare enligt den ursprungliga tidsplanen, och därmed kommer att lämna besked i slutet av maj.

Detta gör att vårt erbjudande om att starta polisutbildning 2018 inte längre är aktuellt.

Det gäller nu för oss att hålla uppe intresset och engagemanget i frågan kring Borås som det självklara alternativet. Min önskan, så här i juletider, är att vi alla som stödjer arbetet i alla sammanhang trycker på, ställer frågor om, talar för och påminner om polisutbildning i Borås. Malmös goda resultat är till stort del resultatet av ett framgångsrikt påverkansarbete. Vi måste tillsammans se till att frågan om polisutbildning i Borås hålls levande.

Vill ni ha mer information eller har några frågor så är ni välkomna att kontakta mig.

Avslutningsvis vill jag önska er alla en god jul och ett gott nytt år – och ett varmt tack för ert engagemang. Nu tar vi nya tag inför 2018. 

Jörgen Tholin, prorektor Högskolan i Borås och projektledare polisutbildning till Borås