Huvudmeny

Invandrarakademin

Genom Invandrarakademins, IA, verksamhet, på Högskolan i Borås finns möjlighet för utländska akademiker att fortsätta med kompletterande studier för att möjliggöra ett arbete utifrån sin kompetens och tidigare utbildning.

Studievägledare på HB har tätt samarbete med studievägledarna inom Vuxenutbildningen både lokalt och regionalt när det gäller utländska akademiker som läser SFI-kurser på c och d-nivå. Antingen besöker studievägledare dem eller också kommer de presumtiva studenterna till högskolan för information samt hjälp med ansökan till utbildningen, som är på förberedande nivå det vill säga introduktions/akademiskt basår.

Vi vänder oss både till personer med avslutad utländsk akademisk examen och icke avslutad utländsk akademisk utbildning. Efter avslutade och godkända studier har studenterna möjligheter att gå direkt till arbetslivet eller till vidare studier. Många av studenter inom IA med avslutad utländsk examen inom vård och pedagogik kan gå direkt till kompletteringsutbildningar t ex kompletterande vårdutbildningar för personer utanför EU  och Utländska lärares vidareutbildning-ULV, vid andra lärosäten.