Huvudmeny

Nätverket MaNet

Nätverket MaNet startades 2007 på initiativ av Fredric Gieth, adjunkt vid Högskolan i Borås. Nätverket samlar manliga förskollärare, förskollärarstudenter och alumner i regionen.

Nätverket som syftar till att stärka männen i sin yrkesroll och i sina studier i en huvudsaklig kvinnlig studie- och yrkesmiljö har huvudfokus att verka för en mer jämställd utbildning och yrkeskår. Det har fått positiv genomslagskraft och under 2015 breddades det till att omfatta manliga studenter inom vårdutbildningarna. Under våren 2015 inleddes också samarbete med Borås Stad. Nätverket träffas fyra gånger per år och stöttar varandra i stora och små frågor som rör män i förskolan.

Kontakt

Samordnare: Fredric Gieth