Huvudmeny

Lärandemål

Bedömning i valideringsprocessen görs i förhållande till de fastställda lärandemålen inom respektive lärarlyftskurs. d.v.s i förhållande till det du ska lära dig genom att läsa kursen. Du kan ansöka om validering av ett, flera eller alla kursens lärandemål.

Blankett och anvisningar